ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561


            ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   ณ สนามหน้าอาคารดอมินิก 1 แผนกประถม  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย  โดยตัวแทนคุณครูได้กล่าวประวัติท่านนักบุญจอร์จซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเสือ จากนั้นจัดให้มีการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย และกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ อีกทั้งยังมี การแสดงโชว์ HAKA AND CADANCE  และประกาศผลการประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โดยผลการประกวดเป็นดังนี้

 

 
การประกวดการเดินสวนสนาม
 
รางวัลชนะเลิศ
     
   
กองร้อยลูกเสือสำรอง ได้แก่ Year 3 กองร้อยเนตรนารีสำรอง ได้แก่ Year 3
   
     
     
     
     
   
กองร้อยลูกเสือสามัญ ได้แก่ Year 6 กองร้อยเนตรนารีสามัญ ได้แก่ Year 6
   
     
     
     
     
   
กองร้อยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 9 กองร้อยเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 9
   
     
     
     
     
     
 

 

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

 

           วันนี้ขอชื่นชมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเฉพาะ Y.9 มาสเซอร์ได้เห็นการเจริญเติบโต แข็งแรงมากขึ้น ขอให้ฝึกฝนต่อไปให้มากๆ เพราะเป็นคุณสมบัติที่ดีของลูกเสือและเนตรนารี  และขอชื่นชมเนตรนารีตัวเล็กๆที่มีความอดทนตั้งแต่ต้นจนจบ    

           การเดิน Marching หรือเดินแถว  ต้องระวังไม่ให้ปลายเท้าแบะ ต้องให้ปลายเท้าตรง  ฝากถึงผู้กำกับลูกเสือว่า “ชั่วโมงลูกเสือคือสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกให้เด็กมีวินัยและความอดทน” ส่วนการเข้ามุมของลูกเสือและเนตรนารีดีขึ้น แต่เราจะไม่หยุดแค่นี้ อยากให้ดีที่สุด แล้ววันหนึ่งจะนำไปแสดงให้ทุกโรงเรียนในเครือสารสาสน์ได้ดู ก็ต้องพึ่งครูพลานามัยและครูดนตรีทุกคน และต้องขอบใจเป็นพิเศษคือนักเรียนรักษาดินแดนชั้น Y.12  ที่ได้สร้างความประทับใจ เพราะเป็นรุ่นแรกที่ทำ HAKA ถือว่าเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างที่ดี        

           วันนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกคน  เราโมทนาคุณแม่พระและนักบุญจอร์จ ในการทำพิธีการใดๆ ขอให้มีภาคจิตวิญญาณและภาคพิธีกรรมให้สง่างามครับ

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561

 
 
.