ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 ขึ้นในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ที่ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  โดยภายในงานมีการ แสดงขับร้องประกอบบรรเลงดนตรีไทย, การแสดงรำศรีสุทโธของนักเรียนชั้นอนุบาล, การแสดงเพลงพื้นบ้าน, การขับเสภา, การแสดงศิลปะป้องกันตัว, การแสดงโขน  และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ เป็นต้น

 

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 
การประกวดคัดลายมือ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
     
 
 
     
  ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี  
  Yr.1C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดการอ่านออกเสียงบทอาขยาน เรื่อง อีกาดำ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
     
 
 
     
  ด.ญ.รินรดา อินทรการุณเวช  
  Yr.2B  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดการเล่านิทาน
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
     
 
 
     
  ด.ญ.พิรญาณ์ วราภรณ์  
  Yr.3B  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดการเขียนคำขวัญ หัวข้อ อนุรักษ์ภาษาไทย
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
     
 
 
     
  ด.ช.จิรัฎฐ์ สุธีรพรชัย  
  Yr.4D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หัวข้อ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย ตอนกำเนิดพระสังข์
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ลภัสรดา วงษ์วิบูลย์สิน  
  Yr.5B  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
 
การประกวดการเขียนสรุปความ เรื่อง นิทานทองอิน ตอนนากพระโขนงที่สอง
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์  
  Yr.6B  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
 
การประกวดการคัดสปีคบอล
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ณัฐรินีย์ ปานสำเนียง  
  Yr.6D  
  ชนะเลิศ  
     
     
 
 
การประกวดมารยาทไทย (นักเรียนชาย)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
     
 
 
     
  ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล  
  Yr.4B  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดมารยาทไทย (นักเรียนหญิง)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี  
  Yr.4B  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
     
 
 
     
  ด.ญ. โบยอง คิม  
  Yr.7C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การแข่งขันเขียนปากกาสปีดบอล
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
     
 
 
     
  ด.ญ. กิริณี วรรณวาทกุล  
  Yr.8D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การแข่งขันประกวดแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ “ฉันรักภาษาไทย”
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
     
 
 
     
  ด.ญ. ภทรมน ตระกูลวีระ  
  Yr.9 C  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
 
การแข่งขันประกวดแต่งกาพย์ยานี ๑๑ หัวข้อ “ฉันรักภาษาไทย”
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
     
 
 
     
  นางสาววรินธร ลี  
  Yr.12 B  
  ชนะเลิศ  
     
     
     
 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
 
.