ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

ค่าย October Camp 2018

 

         โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรม ค่าย October Camp 2018 ในระหว่างวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โดยรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ เน้นการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติจากสิ่งรอบตัวและสถานที่จริง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


 1. ค่าย Think Fast Theme : At one with Nature

                 นักเรียนชั้น KG.1 – KG.3 ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวและความสำคัญของธรรมชาติ ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฐาน Little Einstein ค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์,  ฐาน Math and Logical Thinking ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดคำนวณ, ฐาน Creative Arts พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และฐาน  Little Chefs เรียนรู้ประโยชน์ของธรรมชาติ และสรรสร้าง เมนูอาหารด้วยตนเอง  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ไปทัศนศึกษาพร้อมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2

 
 
   


ค่าย Think Fast

   

 


2. ค่าย First Step
               

                 เป็นค่ายเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเก่าชั้น Nursery ในภาคเรียนที่ 2 ฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและปรับพื้นฐานให้นักเรียนใหม่ ชั้น Nursery ได้เรียนรู้ในการปรับตัว และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและเพื่อนนักเรียนใหม่ด้วยกัน กิจกรรมในค่ายนี้ นักเรียนได้ฝึกวาดรูประบายสี ทำภาพปะติด ปั้นแป้ง ทำฟรุ๊ตสลัด Banana Smoothie และยังได้สำรวจธรรมชาติรอบตัว เช่น เดินสำรวจโรงเรียน ชมสถานที่ต่างๆ  ดูต้นไม้ และปลูกต้นไม้  เป็นต้น

 
 
   


ค่าย First Step

   3.ค่าย Art For kid
        

                 นักเรียนชั้น KG.1 – KG.3 ได้สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบการวาดภาพ ลงเส้น และ ระบายสี ผสมสีเพื่อเสริมสร้างสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เช่น การเพ้นท์กระเป๋าสะพาย ซองใส่ดินสอ และกระติกน้ำ เป็นต้น

 
 
   


ค่าย Art For kid

   

 


4.ค่าย Back to Nature Camp (Green Family Road Trip)
         

                 เป็นค่ายเรียนรู้และการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติของนักเรียนชั้น Y.1- Y.3 พร้อมกับทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2  และเรียนรู้ระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี (Organic Farm) โดยมีผู้ปกครองเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วย 1 ท่าน นอกจากนี้นักเรียนยังได้สนุกกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัว ได้แก่ ฐาน Games from Green,  ผักทอดแฟนซีสุขภาพ , น้ำสมุนไพร, Science Lab,กรอบรูป Happy Family , Story Telling , การปลูกพืชผักสมุนไพร  ผักสวนครัว และการจัดสวนถาด

 
 
   


ค่าย Back to Nature Camp

   

 


5.ค่าย Back to Nature Camp
    

                 นักเรียนชั้น Y. 4 – Y.6 ได้ศึกษาระบบนิเวศ การอนุรักษ์ป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิต แบบพึ่งพาธรรมชาติ และยังได้เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   ผักสวนครัวปลอดสารพิษ  การจัดสวนถาดระบบนิเวศ  อาหารเพื่อสุขภาพ และขนมไทยใบตอง

                 กิจกรรมครั้งนี้  นักเรียนยังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาถึง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา เขตจตุจักร เพื่อเรียนรู้เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนา,   บ้านธูปหอมสมุนไพร เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม จากนั้นไปศึกษาธรรมชาติ  ณ สวนบางกระเจ้า และสุดท้ายทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน

 
 
   


ค่าย Back to Nature Camp

   

 


6.ค่าย Happy Wanderer Returns Camp
      

           นักเรียนชั้น Y.7 –Y.10 ได้เข้าค่ายทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 -10 ตุลาคม 2561  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติจากสถานที่จริง อาทิ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ณ โครงการชีววิถี  กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก และศึกษาธรรมชาติที่เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ซึ่งนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติ   พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน

 
 
   


ค่าย Happy Wanderer Returns Camp

   

.