ตัวแทนผู้บริหารและครูจากประเทศกัมพูชาเยี่ยมชมโรงเรียน

 

             เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารและครู จาก Pun Leu Vichea International School เมือง Kampong Chang ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในวิชาหลัก และการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


Visited School

 
 
.