กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561


            ในเดือนสิงหาคม 2561 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561
               แผนกอนุบาล จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด  6 ฐาน ที่ห้อง Auditorium เพื่อให้นักเรียนชั้น KG.1 – Yr.2   เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฐานต่าง ๆ  ได้แก่  สะพานสีรุ้ง, จรวดลูกโป่ง,  กล่องปริศนาอะไรเอ่ย,  ดอกไม้บาน,  เครื่องบิน และถั่วเต้นระบำ    ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

               แผนกประถม  นักเรียนระดับชั้น Yr.3 – Yr.5 ได้เยี่ยมชมฐานกิจกรรมที่จัดโดยพี่ๆ Yr.6  ได้แก่  สถานีอวกาศ,  Science Laboratory, วิทย์เพื่อสุขภาพ, สวนผักคนเมือง,  วิทย์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ Science Game เป็นต้น  โดยพี่ Yr.6 จะอยู่ประจำแต่ละฐาน คอยให้ความรู้ พาน้องๆเล่นเกมและแจกของรางวัล

 

          

  วันที่  21 สิงหาคม 2561
                 แผนกประถม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ ห้อง Auditorium โดยมีการแสดง Drama, Dance และ Science Show  จากนั้นรับชมการพูด Speech ของนักเรียนที่ชนะเลิศ , ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 14 -20 สิงหาคม 2561, พิธีมอบเกียรติบัตร และประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

   

    วันที่ 24 สิงหาคม 2561
                 นักเรียนระดับมัธยมต้น จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณโถงล่างอาคาร St. John Bosco โดยมี น้องๆชั้น Yr.5- Yr.6 เข้าร่วมชมกิจกรรม ซึ่งนักเรียนชั้น  Yr.7  จัดใน Theme  “Natural Science” มีการนำเสนอ  สีสกัดจากธรรมชาติ กะลามะพร้าวนานาประโยชน์ สมุนไพรธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากข้าว   ส่วนนักเรียนชั้น  Yr.8  จัดใน Theme  “นวัตกรรมขยะ”  ได้แก่ Paper  Plastic Aluminium และ Robot   สำหรับ Yr.9 ได้แสดงโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ “ฟิสิกส์”  เช่น  Density of water, ทำไมเรือถึงลอยได้ , เรือดำน้ำ, The Solar System , Spaceship and Satellites, NASA, โครงสร้างสะพาน, โครงสร้างเครื่องบิน, โดรน, วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน, รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถยนต์ในอนาคต  เป็นต้น

                 นอกจากนี้ ด.ญ. อันนา  เบญจาภิบาล Yr.9A ยังได้เขียนข่าวกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในคาบวิชา English  โดยมีเนื้อหา ดังนี้


                 Bangkok – Sarasas Ektra School’s science fair was held on Friday August 24th 2018 at Saint John Bosco Building. It was where year 7-9 Ektra students got to learn more about science in different ways and got to improve their presentation and English skills by researching and presenting information they have gathered over the last few weeks.


                 Tables and chairs were spread all over the basketball court and underneath the building, feature boards, models, and experiments were set out ready for the fair to begin. After the opening ceremony, students from Primary arrived. Everybody walked around with smiles on their faces and food in their hands. There were also primary teachers, secondary teachers, administrators and representatives from Sarasas Pittaya School.


                 The year 7-9 students had been preparing their projects for two weeks in advance during homeroom period, science classes, lunch time and at home. Every group needed to fill in a set of worksheets, type out reports, prepare a PowerPoint presentation, a feature board for visual aid and experiments or models to display. All their hard work has paid off as the final exhibition day was a success.


                 There were also a few competitions during the science week. On Monday 20th of August, there was a paper plane competition to see who was able to fly the paper plane the furthest. On Tuesday 21st August, a parachute egg competition was held. Each group was given materials to construct whatever device they wanted in order to make sure the egg landed closest to the target and didn’t break when dropped from the 4th floor od Bosco Building. On Wednesday 22nd August, there was a science quiz competition where the contestants had to answer 20 science questions correctly. Then on Thursday 23rd, there was another parachute egg competition but for year 10-12 students.


                 “I’ve been blown away by the level of creativity, English, and unity between the groups. I’m also very proud of [how] year 7-9 [students are] being with year 4-6 students because it’s your responsibility to take care of young kids”, said Mr. James W. Gibson, head of foreign staff, when asked about the fair.


                 “I feel really happy because I got to know how science works”, said MR. Raymond R. Lopez, year 9 science teacher, when asked about how he felt.


                 “Keep up the good work and most importantly, keep using English”, said Mr. Phil Langley, head of the secondary department, when asked about what he wanted to tell the students.

   

  วันที่ 30  สิงหาคม 2561
                 แผนกมัธยม  จัดกิจกรรมบริเวณ โถงล่างอาคาร St. John Baptist  โดยกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย การแสดง Opening Show, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น Yr.7- Yr.9 ที่ชนะเลิศแต่ละระดับชั้น , การแข่งขัน “Science Presentation Competition” รอบชิงชนะเลิศของนักเรียนชั้น Yr.10- Yr.12, รับชม Video Presentation บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขัน  และน้องๆชั้น Yr.7 - Yr.9 ยังได้เยี่ยมชม ผลงานแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ของพี่ๆชั้น Yr.10 - Yr.12  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย

   

   
   

       รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

   
                       การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ยุค 4.0”
   
   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       
   
   
       
    ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี  
    Yr.1C  
    ชนะเลิศ  
   
   
   
   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       
   
   
       
    ด.ช.พลังรัตน์ อมรรัตนเสรีกุล  
    Yr.2D  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       
   
   
       
    ด.ญ.เขมจิรา ลำเนาตระกูล  
    Yr.3A  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
       
   
   
       
    ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์  
    Yr.6B  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
                       การประกวด Speech ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์ยุค 4.0”
   
   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       
   
   
       
    ด.ช.จีรภัทร วราภรณ์  
    Yr.1B  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       
   
   
       
    ด.ช.ปัญญวัฒน์ ซิมะลาวงค์  
    Yr.2B  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       
   
   
       
    ด.ช.อธิธัช เรืองเดช  
    Yr.3D  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
       
   
   
       
    ด.ช.จรัส พึ่งรัศมี  
    Yr.5E  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
       
                       การประกวดแฟนพันธุ์แท้ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ยุค 4.0”
   
   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
       
       
    ด.ช.ธนกร แซ่จัง  
    Yr.4E  
    ชนะเลิศ  
       
       
   
   
   
     การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
       
   
   
       
    ด.ช.นริศ อมันตกุล  
    Yr.8D  
    ชนะเลิศ  
       
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
       
   
   
       
    น.ส.ณัชนิชา สุนันทรา  
    Yr.11F  
    ชนะเลิศ  
       
   
   
   
                       การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทางวิทยาศาสตร์
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
       
       
    1. ด.ญ.เกสรา สงวนวรพงศ์  
    2. ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์  
    3. ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ  
  Yr.9A
  ชนะเลิศ
       
       
       
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
       

        ชนะเลิศ      มี 2 ทีม   ทีมที่ 1  ได้แก่

       
       
        1.นายธนพัต วณิชชานัย  
        2.น.ส.รินรดา เกสมาส  
        3.น.ส.ปณิดา อารีพงษา  
  Yr.11E
  ชนะเลิศ
       
       
   

        ทีมที่ 2  ได้แก่

       
        1.น.ส. ณัชนิชา สุนันทรา  
        2.นายธานน ธัญพัชรการ  
        3.น.ส.วรันธร ชลวิบูลย์  
  Yr.11F
  ชนะเลิศ
       
       
   
   
                       การแข่งขันร่มพยุงไข่
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
       
       
        1.ด.ญ.เพชรรัตน์ หอเกรียงไกร  
        2.ด.ญ.อนัตตา ลีเลิศปัญญา  
  Yr.9E
      ชนะเลิศ
       
       
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
       
       
        1.น.ส.ชาฎา รพีธนธร  
        2.น.ส.พิชญา เดชวงศ์ชัยกุล  
        3.น.ส.ฟ้าใส กุมารจันทร์  
        4.นายปาณัสม์ ปุณโณปถัมภ์  
  Yr.10B
  ชนะเลิศ
   
   
   
   
                       การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ประเภทร่อนไกล
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
       
   
   
       
    ด.ช.วสวัตติ์ เหลียววัฒนกิจ  
    Yr.9A  
    ชนะเลิศ  
       
       
       
   
                       การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       

   ชนะเลิศ Yr.7A ( Natural extracts to make soap ) 

       
        1. ด.ช.ปภังกร ธรรมทินนา  
        2. ด.ช.ชาคร ชูวงศ์วาน  
        3. ด.ช.รัชสร วรรโณทยาน  
        4. ด.ญ.ปองวดี รัศมิทัต  
        5. ด.ช.ซูยี่ ลี่  
        6. ด.ญ.อชิรญา มณีรอด  
       
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       

  ชนะเลิศ Yr.8D ( Robot Crane)   

       
        1. ด.ช.กรณ์รัฐ นาคประสาท  
        2. ด.ช.ณัฐธัญ จิรไชยภาส  
        3. ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล  
        4. ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา  
        5. ด.ช.รชต ศรีวรขาน  
       
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       

  ชนะเลิศ Yr.9 A (Magic of density)

       
       
        1. ด.ช.ณภัทร จินดาเมธี  
        2. ด.ญ.ณัฐวรรณ พิเชษฐบุญเกียรติ  
        3. ด.ญ.พรรษชล อนะมาน  
        4. ด.ญ.อลิชา งามวงศ์วัฒนา  
        5. ด.ญ.ปารย์ ทรงทรัพย์กุล  
        6. ด.ญ.นิภรดา สุบงกช  
        7. ด.ญ.ทอนญ่า เนย์เทย์ บิดเดิล  
   
   
   
   
                          การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       

  ชนะเลิศ Yr.10A ( The Yellow Box )

       
       
        1. น.ส.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์  
        2. น.ส.พรมงคล รัตนศรัณย์  
        3. น.ส.ธีรตา วิเศษจินดาวัฒน์  
        4. น.ส.วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล  
     
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
       

  ชนะเลิศ Yr.11A ( Separate and Squeeze Bin )

       
        1. น.ส.รินรดา จงสมสุข  
    .    2. น.ส.อุทัยวรรณ เกียรติปัญญา  
        3. น.ส.ณัชชา ขันธะชวนะ  
        4. น.ส.ธนัญญาภาสุ์ ธนาภินันท์ชัย  
     
     
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       

  ชนะเลิศ Yr.12D ( Eco bricks )

       
        1. น.ส.กุลกัลยา กนกพรวศิน  
        2. น.ส.พรพิพัฒน์ ตั้งสาธิต  
        3. น.ส.ธันยาภัทร์ ฐิติธนาวัสส์  
        4. น.ส.ปวิตรา ชัยศุภกิจสถิตย์  
        5. น.ส.อัญชิสา คชเสนีย์  
        6. น.ส.ลลิตา ซาน  
        7. น.ส.ทัศพร สุขุมธนากุล  
     
     
   
   
   
                          การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนศิลป์)
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
       

  ชนะเลิศ Yr.11D ( SEEG:Sarasas Ektra Ecological Garden )

       
        1. นายอริย์ธัช วัฒนศุภศิริกุล  
        2. นายหฤษฎ์ ก่อสินเจริญ  
        3. นายสิรภพ ก๋งอุบล  
        4. นายชุติพนธ์ สัมพันธ์  
        5. นายฐิติพัฒน์ บุญชลอ  
     
     
   
   
   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       

  ชนะเลิศ Yr.12C ( Bicycle generator )

       
        1. นายธนบดี มีจิตร  
        2. นายณัฐสิษฐ์ ตั้งสุนทรขจิต  
        3. นายพงษ์ศธรณ์ ฐานะเจริญกิจ  
        4. นายพิริยากร ทักษเดช  
        5. นายนฤกานต์ บุญบำรุงเดช  
        6. นายไตรลักษณ์ ลีเลิศปัญญา  
     
     
   
   

   

   


         
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
         
         
         


 


.