ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

Sports Carnival 2018


            เมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Sports Carnival 2018 หรือ การแข่งขันกีฬาสี ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับนักเรียนอีกด้วย  โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

      

 - แผนกประถม-มัธยม 

               การแข่งขันได้จัดช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา   โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

 
 
กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่
 
 
  1. ฟุตซอล (ชาย) 2. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 3. แชร์บอล (หญิง)
  4. โปโลน้ำ 5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง)    6.เกม
  7. ชักกะเย่อ (ผสม) 8.วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง)  9. Ektra Family Run       
  10. วิ่ง 50 เมตร    
       
       
       
กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่
 
 
  1. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 2. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 3. ฟุตซอล (ชาย)
  4. ดาร์ท (ผสม) 5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) 6. ชักกะเย่อ (ผสม)
  7. วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง)       8. Ektra Family Run   9. วิ่ง 50 เมตร
 

 

               สำหรับวันที่ 14 มกราคม 2562 มีการจัดแข่งขันวิ่ง EKTRATHON ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งภายในโรงเรียน เป็นการวิ่งแข่งขันขึ้นอาคารเรียนได้แก่ อาคารจอดรถ 7 ชั้น, อาคาร Bosco, อาคาร Baptist และอาคาร Dominic 1 เข้าสู่เส้นชัยที่แผนกอนุบาล-ประถม ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมและมัธยมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก มีครูไทย และครูต่างชาติ ร่วมวิ่งด้วย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ EKTRATHON มีดังนี้

 

 

         
ประถมปลาย
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
 
         
  ด.ช.บุญเขต ก่อศิริโชค   ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง  
  Y.6A   Y.5E  
  Emerald   Gold  
         
 
 
 
 
มัธยมต้น 
         
 
ชาย
ด.ช.กริชภูมินทร์    เกาสายะพันธุ์       Y.9E  Gold  
       
         
         
 
 
หญิง
   
         
   
   
         
    ด.ญ. ลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์    
    Y.7B    
    Amethyst    
         
         
         
         
         
มัธยมปลาย      
         
 
ชาย
 
หญิง
 
         
 
 
 
         
  นายกฤติน สุทธิจิตร์   น.ส.พุธิดา ตันรัตนกุล  
  Y.10A   Y.12C  
  Sapphire   Amethyst  
         
         
         
         
         
ครูไทย
         
 
ชาย
 
         
   
   
         
    ม.เกรียงศักดิ์ ศรีบานชื่น    
       
    Emerald    
         
         
         
         
 
 หญิง
ม.มุธิตา กาลจักร Amethyst  
       
         
         
ครูต่างชาติ             
         
 
ชาย
Mr. Jon Hall Amethyst  
         
 
 หญิง
Ms. Dohna Santiago Emerald  
       
         
         

 

               วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นวันกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสี มีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด 4 สี ได้แก่ สีเขียว (Emerald), สีเหลือง (Gold), สีม่วง (Amethyst) และ สีฟ้า (Sapphire) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองร่วมเดินพาเหรดในครั้งนี้ ต่อด้วยกิจกรรมการประกวดขบวน Merengue/Salsa หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อรอบชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งแต่ละสีต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในการออกแบบการแสดง ท่าเต้น เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยมีการแสดงของครูต่างชาติและครูไทยมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานด้วย ปิดท้ายด้วยพิธีการมอบรางวัลต่างๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

   
 
      1. ทีมสีที่สามารถเชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด
     
   
- ผู้ปกครอง ได้แก่   Emerald    มีผู้เข้าร่วม จำนวน  83 คน
       
   
- ศิษย์เก่า ได้แก่   Amethyst   มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน
       
 
      2. บุคคลดีเด่น
       
         
ประธานสี ได้แก่
         
   
   
         
    น.ส.รัญชิญา ศรีจันทร์วันเพ็ญ    
    Y.12B    
    Emerald    
         
         
         
         
- นักกีฬายอดเยี่ยม
   

       

   
 
ประถมชาย
 
         
   
   
         
    ด.ช.ธรรมชาติ   จงนรังสิน    
    Y.5C    
    Gold    
         
         
         
 
ประถมหญิง
 
         
    ด.ญ.ปูชิตา   หวังสันติพร    
    Y.6B    
    Gold    
         
         
         
         
 
มัธยมชาย
 
         
   
   
         
    นายธนานนท์ เติมธีระพรพิมล    
    Y.9C    
    Emerald    
         
         
         
 
มัธยมหญิง
 
         
    น.ส.ภิญญา    เนื่องอุดม    
    Y.9D    
    Sapphire    
         
         


       
 
      3. ชนะเลิศการแข่งขัน Marching   ได้แก่ Emerald
         
 
      4. ชนะเลิศการแข่งขัน Salsa   ได้แก่  Emerald
         
 
      5. ชนะเลิศการแข่งขัน Hakka    ได้แก่  Emerald
         
 
      6. ชนะเลิศขบวนพาเหรด  ได้แก่ Gold
         
 
      7. ชนะเลิศการแต่งซุ้มประจำสี  ได้แก่   Amethyst
         
 
      8. ชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์   ได้แก่ Gold
       
 
      9. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่   Gold
       
 
      10. ชนะเลิศการแสดงครู ได้แก่   Gold
       
 
      11. ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา  ได้แก่   Emerald
       
 
      12. เหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Tug of War ผู้ปกครองและศิษย์เก่า   Sapphire
       
 
      13.โล่ชนะเลิศการแข่งขัน  Tug of War  ได้แก่  Amethyst
       
 
      14.โล่ชนะเลิศคะแนนรวม   ได้แก่    Gold
         
         

 

 

 - แผนกอนุบาล

                กิจกรรมกีฬาสีจัดขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม 2562 สำหรับนักเรียน NC.- KG.1 และวันที่ 18 มกราคม2562 สำหรับนักเรียน KG.2- KG.3 กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนพาเหรด 4 สี ได้แก่ สีเขียว (Emerald), สีเหลือง (Gold), สีม่วง (Amethyst) และ สีฟ้า (Sapphire)  จากนั้นเป็นการแข่งขันเกมต่างๆ เช่น เกมวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวาง เกมตักถั่วแดงนำไปใส่แก้ว เป็นต้น โดยมีตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

            นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลมอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาสี มีดังนี้

 
      1. ชนะเลิศ Marching ได้แก่ Emerald
     
 
      2. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก Gold
     
 
      3. ชนะเลิศกีฬารวม ได้แก่ Gold และ Sapphire
     
 
      4. ชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ Amethyst
     
 
      5. ชนะเลิศ Sportsmanship ได้แก Amethyst
     

 

 

 


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
     
     
     
     


แผนกอนุบาล


EKTRATHON


พิธีเปิดกีฬาสี

 
.