ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


               ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 แผนกประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และเรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 
                         - แผนกประถม  ผลการเลือกตั้ง ได้แก่  
     
  อันดับที่ 1    เบอร์ 4 พรรค คืนความสุขให้เอกตรา              ได้       195   คะแนน
  อันดับที่ 2     เบอร์ 2 พรรค เอกตราสู้สู้                                              ได้         65    คะแนน
  อันดับที่ 3     เบอร์ 6 พรรค Keep going on Ektra                      ได้         27      คะแนน        
     
 
 
 
ประธานสภานักเรียนแผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่
 
     
 
 
 
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Y.6B
 
 
 
 
                         - แผนกมัธยม  ผลการเลือกตั้ง ได้แก่  
     
  อันดับที่ 1    เบอร์ 2 พรรค Ektra All 4 one   ได้       314   คะแนน
  อันดับที่ 2     เบอร์ 3 พรรค Ektra Moves Forward      ได้       154    คะแนน
  อันดับที่ 3     เบอร์ 1 พรรค Always Eagle                ได้       128      คะแนน        
     
 
 
 
ประธานสภานักเรียนแผนกมัธยม ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่
 
     
 
 
 
นายธนกร แจ้งบุญ Y.12A
 

 

     นอกจากนี้แผนกประถมและมัธยม ยังได้จัดพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - แผนกมัธยม จัดพิธีในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และอดีตประธานนักเรียนแผนกมัธยม ปีการศึกษา 2560ได้แก่ นายวิชยุตม์ คนึงโชติ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่น้องๆ

           - ส่วนแผนกประถม จัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ในโอกาสนี้ นางปวีณรัตน์ บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ   ได้ให้โอวาทแก่ประธานนักเรียนและสภานักเรียนนอกจากนั้น ด.ช.กวินภพ อำนวยวิทยากุล อดีตประธานนักเรียนแผนกประถม ปีการศึกษา 2560   ยังได้มาพูดคุยและให้คำแนะนำแก่น้องๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษานั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
 
.