กิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขด้วยเสียงเพลง

             เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้พานักเรียนกลุ่มดนตรีและร้องประสานเสียงแผนกมัธยม ไปเล่นดนตรีและร้องเพลงส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กิจกรรมนี้ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีจิตเมตตา เอื้ออาทร และส่งเสริมให้รู้จักการเป็นผู้ให้


.