ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้น Y.6


            เมื่อวันที่  5 - 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้น Y.6 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ของวิชาลูกเสือสมุทร และเนตรนารีสมุทร  โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ลูกเสือสมุทร และเนตรนารีสมุทร ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

            วันที่  5 ต.ค. : พิธีเปิดกอง กิจกรรมฐานผจญภัย 10 ฐาน เช่น  ฐานเดินบนยอดไม้ สะพานเชือก 3 เส้น สะพานเปลสูง สะพานแกว่ง เป็นต้น และทดสอบวิชาพิเศษ ได้แก่ วิชานักพายเรือ และวิชาชาวค่าย (ตกปลา)  จากนั้นจึงทำกิจกรรมสันทนาการและรอบกองไฟ  ชมการแสดงละครโดยคณะครูต่างชาติและครูไทย  และการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น Y.6A,  Y.6C และ Y.6E

            วันที่  6 ต.ค. : ลูกเสือ – เนตรนารี ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมเดินทางไกล ฝึกการสังเกต และหา RC ซึ่งเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ จากนั้นเป็น Trekking and Activities Bases  ต่อด้วยกิจกรรมรอบกองไฟและชมการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น Y.6B, Y.6D และY.6F

            วันที่ 7 ต.ค. : ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือสารสาสน์ และออกกำลังกายยามเช้า จากนั้นจึงกลับมาทำพิธีมอบรางวัลต่างๆ ให้กับลูกเสือสมุทรและเนตรนารีสมุทร และพิธีปิดค่าย ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม

 

 

รางวัลกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
       
 
 - รางวัลชนะเลิศการผจญภัย
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6B
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ Walk Rally
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6E
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ English Activity
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6F
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ การใช้ภาษายอดเยี่ยม
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6A
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ การใช้ภาษากายยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6F
 
 
 - รางวัลชนะเลิศการเต้นประกอบเพลงยอดเยี่ยม
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6E
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ บทละครยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6A
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ ความสนุกสนานร่าเริง
  ได้แก่   ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6D
 
 
 - รางวัลชนะเลิศเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6B
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับพวงมาลัยและกระดุมมากที่สุด
  ได้แก่    ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง  Y.6C
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ ผู้บรรยายยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ด.ญ.นาตาลี เชอร์ชแมน  Y.6A
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ด.ช. ปฏิภาณ แซ่อั้ง  Y.6C
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ด.ญ. เจสสิก้า เคท มิลล์  Y.6B
 
 
 - รางวัลชนะเลิศ นักแสดงสนับสนุนยอดเยี่ยม
  ได้แก่    ด.ญ. เอ็มมิลี่ วิไลรัตน์ ยอร์เกนเซ่น  Y.6C
 
 
 - รางวัลขวัญใจชาวค่าย ฝ่ายชาย
  ได้แก่   ด.ช.เอกศิษฏ์ เสรีวิริยะกุล  Y.6C
 
 
 - รางวัลขวัญใจชาวค่าย ฝ่ายหญิง
  ได้แก่    ด.ญ. เจสสิก้า เคท มิลล์  Y.6B
       
           

 

 


         
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


วันที่ 5 ต.ค.


วันที่ 6 ต.ค.


วันที่ 7 ต.ค.

 
         
         
         


 


.