กิจกรรม "จะทำอย่างไร หากหนูติดอยู่ในรถ"

             เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม "จะทำอย่างไร หากหนูติดอยู่ในรถ" ให้กับนักเรียนทุกคน ในระดับชั้น NC.-Yr.1 เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองให้รอดชีวิต หากติดอยู่ในรถยนต์ หรือรถตู้โดยสาร กิจกรรมนี้ได้ฝึกให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักปุ่มสัญญาณที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน แตรรถ และได้ทดลองปฏิบัติกับรถตู้โดยสารจริง โดยมีครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง และคณะทำงานของชมรมรถโรงเรียนฯ ดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
                   1.ฝึกปีนข้ามเบาะจากแนวหลังมาที่เบาะคนขับ
                   2.หาตำแหน่งปุ่มไฟฉุกเฉิน แล้วกดจนเห็นสัญญาณไฟกระพริบ
                   3.ออกแรงกดแตรที่พวงมาลัยรถให้เกิดเสียงดัง
                   4.ปลดล็อกที่บานประตูแล้วออกแรงดึงที่มือจับ และผลักเปิดประตูรถ (ขั้นตอนนี้ฝึกเฉพาะ KG.3-Yr.1)
             หลังกิจกรรมการฝึกเสร็จสิ้น คุณครูทุกชั้นเรียนจะหมั่นทบทวนขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้นักเรียนจดจำ และสามารถหาวิธีช่วยเหลือตนเองได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์คับขันดังกล่าว
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


หากหนูติดอยู่ในรถ (ภาพนิ่ง)


หากหนูติดอยู่ในรถ(วิดีโอ)

 
 
.