คอนเสิร์ตวันทรงดนตรี “The King’s Music Memorial Day Concert จากยามย่ำสนธยา จวบฟ้าสาง”

             เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตวันทรงดนตรี “The King’s Music Memorial Day Concert จากยามย่ำสนธยา จวบฟ้าสาง” ของนักเรียนสังกัดวงของโรงเรียน ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรี ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาที่โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดมา และเป็นการสร้างประสบการณ์ในการแสดงบนเวทีให้กับนักเรียน

             การแสดงครั้งนี้ได้นำ 9 บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเรียบเรียงใหม่ ในรูปแบบวงดนตรีไทย, วง String, วง Jazz, วง Chorus และ Jazz, วง Symphonic และร้องนำ, วง Orchestra ผสมวงดนตรีไทยและการร้องนำ

             สำหรับบทเพลงที่ได้นำมาบรรเลง ได้แก่ เพลงยามเย็น, ค่ำแล้ว, ยามค่ำ, เมื่อโสมส่อง, ดวงใจกับความรัก, แสงเดือน, ไร้เดือน, ใกล้รุ่ง และเพลงความฝันอันสูงสุด ซึ่งเพลง "แสงเดือน" ได้รับเกียรติจากนายอภิวัฒน์ ขุนทศ ศิษย์เก่าเอกตรามาร่วมขับร้องเพลงร่วมกับน้องๆ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์จาก 25 โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อชมศักยภาพของนักเรียนที่ได้เตรียมพร้อมสำหรับแข่งขันรายการใหญ่ๆในลำดับถัดไป

             หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ต ทางโรงเรียนจะนำเงินบริจาคและรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าไฟหอประชุมและค่าตอบแทนพนักงานที่ให้บริการด้านความสะอาด และบริการจราจร ) รวมจำนวนเงินทั้งหมด 41,921 บาท ไปสมทบกับรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายและการตั้งกล่องรับบริจาค ในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ Y.11 และ Christmas Show 2019 ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2562 จากนั้นนำจำนวนเงินจาก 3 กิจกรรม ไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 นี้


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


The King’s Music
Memorial Day Concert

 
 
 .