กิจกรรมถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

             โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีแด่แม่พระและนักบุญเพื่อการปกป้องรักษาคุ้มครองแด่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และระลึกในพระคุณของคุณครูอันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

             แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน 2562 ส่วนแผนกประถมและมัธยมจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ มาเทศน์และให้โอวาทแก่นักเรียน หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ, ชมการแสดง Drama เรื่อง “Mary Mcphee”, การแสดงของวง Ektra Sax Quartet, พิธีล้างมือ, พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนและรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ ตัวแทนศิษย์เก่ายังได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับมอบพวงมาลัยแด่คณะผู้บริหาร ลำดับสุดท้าย นักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงสรรเสริญพระบารมี

โอวาทคุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์

             พระเยซูเจ้าสอนให้เราไม่เห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปัน พระองค์ทรงแบ่งขนมปัง 5 ก้อนให้กับบุคคลที่นั่งฟังพระวาจา กลุ่มละ 50 คนบ้าง 100 คนบ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนคน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในความมีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งในชีวิตของเราอาจจะเรียนรู้เรื่องความรัก แต่เราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันด้วย มีนักปรัชญาท่านหนึ่งเคยบอกว่า ในโลกนี้ไม่มีใครยากจน กระทั่งไม่สามารถให้อะไรใครได้ การแบ่งปันไม่จำเป็นต้องเฉพาะสิ่งของเท่านั้น แต่หมายถึงคำพูดที่เพราะๆ การกระทำที่เห็นอกเห็นใจ การให้เวลา ให้โอกาส ให้ความเคารพ เห็นอกเห็นใจ ให้ความเป็นเพื่อน ความนับถือซึ่งกันและกัน วันนี้พระวาจาของพระเจ้าที่นำมาแบ่งน้องๆ คือ พระองค์สอนให้เราไม่ให้เห็นแก่ตัว และรู้จักเผื่อแผ่ เพราะความเห็นแก่ตัว จะทำให้เรามองเห็นเฉพาะตัวของเรา ทำให้เรามองไม่เห็นคนอื่น รู้สึกว่ามีเราคนเดียวในโลก และทุกคนจะต้องเอาใจใส่ที่เราเท่านั้น แต่วันนี้พระเยซูเจ้า สอนให้เรามีสายตาที่มองออกไปจากตัวเอง มองไปที่คนอื่นหรือคนที่มีความต้องการหรือคนที่ขัดสน และสามารถที่จะช่วยเหลือได้ การ ”ให้” นำความสุขให้กับพวกเรามากกว่าการ ”รับ”

             ขอให้พระวาจาของพระเจ้า ช่วยเหลือเราในปีการศึกษาใหม่นี้ ให้พวกเรารู้จักส่งความปรารถนาดีคนที่อยู่รอบข้าง พี่ๆน้องๆในโรงเรียน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือคนที่เราไม่รู้จัก เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ความสุขที่อยู่ในจิตใจของพวกเรา เป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งไปจากพวกเราได้ ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

             วันนี้เรามีพิธีที่ยาวนานมาก ซึ่งทุกคนก็อดทน เห็นศิษย์เก่าที่ทยอยมาเรื่อยๆ เหมือนอินทรีคืนรัง มาสเซอร์ขอบคุณมากๆ และมาสเซอร์มีคลิปวิดีโอรายการ American Got Talent มาให้ชมกัน มีเด็กชายชาวอเมริกันคนหนึ่ง อายุ 7 ขวบ ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนเกือบจะคร่าชีวิตเขา แต่เขารักการเล่นไวโอลิน และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ในโรงเรียนของเราก็มีคนเข้มแข็ง คนอ่อนแอ มีคนที่เพียบพร้อม คนที่ขาดแคลน มีคนที่เก่ง และไม่เก่ง ไม่ว่าอะไรก็ตาม สิ่งที่มาสเซอร์อยากให้ตระหนัก จงอย่าเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่น เหมือนเด็กคนนี้ที่ป่วย เขาสู้ชีวิต โดยหันไปเล่นไวโอลิน ใครที่ชอบรังแกผู้อื่น ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว มาสเซอร์ก็ขอให้หยุดเถอะ พึงระลึกเสมอว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ท่านอยากให้เขาปฏิบัติต่อตนเอง” และอยากฝากเรื่องความอดทนต่อความเมื่อยล้า จะทำให้เรามีวินัย เพราะวินัยสร้างคนและคนก็สร้างชาติ วันนี้ใครที่ชวนเพื่อนคุย ก็ไม่ควรทำ เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่วัฒนธรรมเอกตรา มาสเซอร์อยากให้นักเรียนรู้จักการฝึกฝน หากเป็นมีดก็ต้องลับหลายครั้งถึงจะคม นักดนตรีที่ได้รับรางวัลก็ต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเก่ง ครูดนตรี คอรัส นักแสดงต่างๆก็ต้องฝึก ถ้ารวมทุกความสามารถของเด็กเอกตราเวลาคงไม่พอ ซึ่งตรงกับทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) ที่โรงเรียนได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความชอบและความถนัด ผ่านกิจกรรม MI. เพื่อให้ความสามารถทางปัญญาของนักเรียนแต่ละคนนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้น

             มาสเซอร์อยากฝากถึงนักเรียนที่ชอบล้อเพื่อน เช่น ไอ้อ้วน ไอ้เหม็น ไอ้มืด ถ้ามาสเซอร์เป็นผู้ถูกกระทำก็จะใช้วิธีปล่อยวาง ส่วนนักเรียนที่ชอบพูดถากถาง แม้อาจไม่คิดอะไร ขอให้ยุติการกระทำนั้น สุดท้ายนี้ ขอให้พวกเราทุกคน “มีปัญญาดังมีดที่แหลมคม และมีอารมณ์ดั่งลมพัดเย็น” เป็นเครื่องเตือนใจในการดำรงชีวิตในทุกๆวัน

 

 
แผนกอนุบาล

 

 
แผนกประถม

 

 
แผนกมัธยม

         

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ช.ธนกฤต กุลรัตนรักษ์ Y.7D
2. ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย Y.7D
3. ด.ช.ปุญญวัฒน์ วัชรสุกิจ Y.7D

วิชาภาษาอังกฤษ
1. ด.ญ.เจียอาน่า ตมิสา อุ่มประโคน แอลเลน Y.7A
2. ด.ญ.ชนิตา บูรณะบัญญัติ Y.7D

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชาคณิตศาสตร์
1. น.ส.ณิชา เตชะวัชรเทพ Y.10A

วิชาภาษาอังกฤษ
1. น.ส.นิภรดา สุบงกช Y.10A

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ช.เอกศิษฏ์ เสรีวิริยะกุล Y.7A ทุน MI.กีฬา
2. ด.ญ.ปัทมนันท์ ประดิษฐสมานนท์ Y.7B ทุน MI.การแสดง
3. ด.ญ.อมลวรรณ ปัญญาเสวนมิตร Y.7B ทุนดนตรี
4. ด.ช.จิรัฐพล สีหะตระกูล Y.7C ทุนดนตรี
5. ด.ช.สมัชญ์ รัตนประภากร Y.7D ทุนดนตรี
6. ด.ช.อุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์ Y.7D ทุนภาษาอังกฤษ
7. ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย Y.7D ทุนภาษาอังกฤษ
8. ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Y.7D ทุนดนตรี
9. ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ Y.7D ทุนวิชาการ
10. ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Y.7D ทุนวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายนิกโคล โทมาส Y.10A ทุนกีฬา
2. นายกัณณ์ วังวิจิตร Y.10A ทุนดนตรี
3. น.ส.จิดาภา นคินทร์พงษ์ Y.10A ทุนวิชาการ
4. น.ส.อัญชลี รอดสุนทร Y.10A ทุน MI. ภาษาจีน
5. น.ส.นิภรดา สุบงกช Y.10A ทุนภาษาอังกฤษ
6. นายธีร์ เดชปกเกศ Y.10B ทุนภาษาอังกฤษ
7. นายรณกฤต นิธิทองสกุล Y.10B ทุนดนตรี
8. นายกฤตภาส ทัตธนสมบัติ Y.10C ทุนดนตรี
9. น.ส.สุพิชชา แวววรวิทย์ Y.10C ทุนดนตรี
10. นายศุภบุตร โสตถิปรีดาวงศ์ Y.10D ทุนดนตรี
11. นายธนานนท์ เติมธีรพรพิมล Y.10D ทุนกีฬา

การ ประกวดระบายสี หัวข้อ “Love and Respect”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ. จิราพร จิตต์เที่ยง Y.1E

การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 (หมวดภาษาไทย)
ชนะเลิศ ด.ช.ปัณณธร ธนิกโชคกอบกุล Y.6F

การประกวดเขียน R.C.W. หัวข้อ “Teachers are my wonderful heroes”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ช.ปุญญธร กันศิริ Y.4F

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ญ. ปวีณ์สุทธิดา ชัยพร Y. 5D

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่ Year 6A

การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “A Future Builder”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.อาจาริยา ชิโนมี Y.9C

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.จิดาภา สมคิดเลิศ Y.11A

การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “To Honor the Beloved Teacher”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.กรกนก ลิมปยารยะ Y.9C

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นายเขมทัต ถาวรยิ่งรัตน์ Y.10D

การประกวด English speech ในหัวข้อ “How can we honor the teachers?”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.วรดา เร้ารุจา Y.9C

ผลการประกวดพานไหว้ครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ชนะเลิศ ห้อง Y.7C
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ชนะเลิศ ห้อง Y.8A
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ชนะเลิศ ห้อง Y.9C
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ชนะเลิศ ห้อง Y.10B
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : ชนะเลิศ ห้อง Y.11C
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ชนะเลิศ ห้อง Y.12D

 
 


 
 .