กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10


             เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ประถม และ มัธยม ภายใต้การนำของคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยการนี้ตัวแทนผู้บริหารอันเชิญพานพุ่ม กล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพิธีการในปีนี้เน้นรูปแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสุขอนามัย และ ความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการตามสถานการณ์ปัจจุบัน

 


 


 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


 
 

เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

 
 
 


.