ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2560

สารสาสน์เอกตรารุ่น 19

ประจำปีการศึกษา 2559

สารสาสน์เอกตรารุ่น 18

ประจำปีการศึกษา 2558

สารสาสน์เอกตรารุ่น 17

ประจำปีการศึกษา 2557

สารสาสน์เอกตรารุ่น 16

ประจำปีการศึกษา 2556

สารสาสน์เอกตรารุ่น 15

ประจำปีการศึกษา 2555

สารสาสน์เอกตรารุ่น 14

ประจำปีการศึกษา 2554

สารสาสน์เอกตรารุ่น 13

ประจำปีการศึกษา 2553

สารสาสน์เอกตรารุ่น 12

ประจำปีการศึกษา 2552

สารสาสน์เอกตรารุ่น 11

"We make the Choices ; You make the difference"
----------