แสดงคอนเสิร์ตให้กับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นักเรียนแผนกประถม วง 5 PM จำนวน 6 คน
ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตให้กับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2 ณ Central Plaza Westgate
พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคจำนวน 7,900 บาทให้แก่โครงการ
เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารายชื่อนักเรียนวง 5 PM ได้แก่
 
1. ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Yr.6B
2. ด.ช.ศุภณัฐ ผลตาล Yr.6B
3. ด.ช.ศักรนันทน์ บูรณจิตร์ภิรมย์ Yr.6B
4. ด.ช.อชิระ ยงเยี่ยงงาม Yr.6C
5. ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Yr.6D
6. ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล Yr.6F