กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

                โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

                -วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แผนกอนุบาล ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้นำเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยจำนวน 8,834.25 บาท ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม โดยได้นิมนต์พระมาให้ความรู้แก่นักเรียนและพาเดินชมภายในบริเวณวัด จากนั้นพระสงฆ์นำสวดมนต์และให้พรแก่คณะครูและนักเรียน

                -วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แผนกประถม ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้นำเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา หลอดไฟ จตุปัจจัยต่างๆและปัจจัยจำนวน 13,050 บาท ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดดอกไม้ พร้อมกับรับฟังเทศนาและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล

                - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แผนกมัธยม ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้เดินทางไปที่วัดไผ่เงินโชตนาราม เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษา โดยมีครูดนตรีบรรเลงเพลงให้จังหวะสนุกสนาน หลังจากนั้นจึงร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยจำนวน 8,205.25 บาท

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


แผนกอนุบาล

 


แผนกประถม

 


แผนกมัธยม

   
   
.