ค่ายอำลา Year 12 รุ่นที่ 20

 

             เมื่อวันที่ 18 -19 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดค่ายอำลาให้กับนักเรียนชั้น Year 12 รุ่น 20 ณ หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำประโยชน์ เพื่อสังคม รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูและเพื่อนในรุ่น

            ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา(สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, ศึกษาระบบนิเทศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน พร้อมทั้งร่วมปล่อยปลา ปล่อยปู ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลชายหาด, Team Building, ก่อเจดีย์ทราย เป็นต้น

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 .