ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรม MI.


          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวคิดทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI.) มาโดยตลอด โดยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2018 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสนใจและความสามารถเฉพาะด้านของตน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเข้าใจตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนชั้น KG.3 ได้แสดงความสามารถด้าน MI. ต่างๆ เช่น ดนตรี, บาสเกตบอล, รำไทย, Fingers Math  ฯลฯ ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองยังได้เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของบุตรหลานอีกด้วย


แผนกประถม จัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น Y.3 ได้เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม MI.ของพี่ๆ Y.4-6 เช่น D.I.Y., Cooking, Science, Computer, Newspaper ฯลฯ  โดยมีพี่ๆคอยต้อนรับ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่น้อง Y.3 ทุกคน ส่วนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นกิจกรรมของ MI. ดนตรี และ Drama จัดที่ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมการแสดงพร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลาน


แผนกมัธยม จัดกิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การแสดงร้องเพลงจีน และแฟชั่นโชว์ชุดของราชวงศ์จีน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้น้องๆชั้น Y.5-6 เข้าร่วมชมซุ้มกิจกรรมของพี่ๆที่แผนกมัธยม โดย MI.ดนตรี และโขนจะแสดงผลงานร่วมกับน้องประถมที่ ห้อง Auditorium ส่วน MI.อื่นๆ ได้จัดซุ้มบริเวณภายในแผนกมัธยม เช่น MI.การโรงแรม และ Cooking, บาสเกตบอล, Calligraphy Club, Photo, Communication art ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินจำนวน 6,071.75 บาท (หกพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไปสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสต่อไป

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
     
     


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

     
     
   


การแสดงบน Auditorium

   

 
.