กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก

 

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึกให้กับนักเรียนชั้น Y.12 เป็นการอำลาก่อนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีร่วมกับน้องๆระดับชั้น Y.7 – Y.11 ที่แผนกมัธยม ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆแผนกประถม ตั้งแต่ระดับชั้น Y.2-Y.6

            กิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้บริหารและคุณครูได้กล่าวอวยพร และประธานนักเรียนได้กล่าวความรู้สึกตลอดการศึกษาอยู่ที่เอกตรา จากนั้น พี่ Y.12 ได้ยืนล้อมน้องๆ โดยใช้ไม้ตีถุงกระดาษที่แขวนอยู่ให้ขาด เพื่อให้ลูกกวาดที่บรรจุในถุงนั้นร่วงลงมา โดยลูกกวาดเป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความผูกพัน เป็นความรู้สึกที่ดี ที่พี่ๆ ส่งมอบต่อให้กับรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากเพื่อมอบของขวัญให้กับน้องๆ อีกด้วย

            หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตีถุง ต่อมาเป็นพิธีอำลาตึก ซึ่งนักเรียนชั้น Y.12 ได้เดินทางไปยังห้องเรียนของตน เพื่อทำพิธีกรรมอำลาอาคารเรียน ห้องเรียน และรับพรจากครูประจำชั้น จากนั้นรับมอบไม้มงคลจากคณะผู้บริหาร ไหว้นักบุญโดมินิโกที่ อาคาร St. John Bosco และถวายดอกไม้แด่แม่พระ ณ อาคาร St. John Baptist เป็นลำดับสุดท้าย

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 .