มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

           เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นำเงินไปบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งเงินบริจาคนี้ได้จากการตั้งกล่องรับเงินบริจาคและมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2560, กิจกรรมละครเวทีชุด Insight Music "The Sound of a Million Dreams" เนื่องในวาระครบรอบ 23 ปีของโรงเรียนและกิจกรรม Christmas Show 2018 ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. 2561 รวมเงินบริจาคทั้งหมดในครั้งนี้ 223,657 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาท)

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
.