กิจกรรม บรรยายพิเศษ : บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกยุค 4.0

           เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกยุค 4.0 : รู้เท่าทันอิทธิพล Social Media” ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
.