กิจกรรม Work Shop : การร้องเพลงในรูปแบบ Acappella

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รับเกียรติจากนักร้องประสานเสียง Sing Out Asia จากประเทศญี่ปุ่น, วง Superstar Academy จากมหาวิทยาลัยสยาม และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 29 ท่าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในกิจกรรม Work Shop : การร้องเพลงในรูปแบบ Acappella (ดนตรีที่ใช้เสียงร้องหรือการร้องโดยปราศจากเครื่องดนตรีประกอบ) โดยมีนักร้องวงประสานเสียงของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน 65 คน ร่วมด้วย สารสาสน์วิเทศสายไหม สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางการร้องเพลงในรูปแบบ Acappella และยังได้ฝึกทำเสียง “บีตบ็อกซ์ (Beatbox)” คือการทำเสียงดนตรีจากปากเลียนแบบเครื่องดนตรีต่าง ๆ ซึ่งการร้องเพลงในรูปแบบ Acappella จะเน้นหนักไปที่การร้อง แต่การ Beatbox จะเน้นที่จังหวะมากกว่า

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทีมนักร้องประสานเสียง Sing Out Asia จากประเทศญี่ปุ่น, วง Superstar Academy จากมหาวิทยาลัยสยาม และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เสียสละเวลาอันมีค่า มามอบความรู้ในด้านการร้องเพลงอีกรูปแบบให้กับนักดนตรีในเครือโรงเรียนสารสาสน์ ทั้ง 4 โรงเรียน


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Work Shop : Acapella

 
 
 .