กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

             โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนครูไทย ครูต่างชาติ และนักเรียนทั้งสามแผนก ได้เดินทางไปที่วัดไผ่เงินโชตนาราม เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และมีครูดนตรีบรรเลงเพลงให้จังหวะสนุกสนาน หลังจากนั้นจึงร่วมกันถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา หลอดไฟ จตุปัจจัยต่างๆและปัจจัยจำนวน 19,113 บาทแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับรับฟังเทศนาและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

 
 
 .