กิจกรรม CSR บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน

             ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตราจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ณ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นนักเรียนจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 32 คน ได้ช่วยเข็นรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมสันทนาการ และได้มอบสิ่งของและขนมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและนักเรียนให้กับผู้สูงอายุด้วย


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


CSR บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน

 
 
 .