ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม และช่วยเหลือชุมชน (ค่าย ม.5)

             “ถ้าเปลี่ยนจากการได้รับเป็นการแบ่งปันให้ผู้อื่น จะสร้างให้ใครมีความสุขได้หรือไม่... การสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น จะสร้างคุณค่าในตัวเองให้ใครบางคนมากน้อยเพียงใด.... การเสียสละแก่เพื่อนมนุษย์ จะสามารถเพิ่มรอยยิ้มได้กี่รอยยิ้มบ้าง....” สิ่งเหล่านี้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 คงรู้จักและเข้าใจคำถามนี้เป็นอย่างดี

             ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม และช่วยเหลือชุมชน เป็นกิจกรรมประจำปี ที่มีการเตรียมงานโดยครูและนักเรียนทำภารกิจต่างๆร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนต้องใช้ความสามารถและทักษะหลากหลายรูปแบบ เช่น ต้องวางแผนพัฒนาค่าย ทำให้เกิดการฝึกภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม, มีการแบ่งงานกันทำในส่วนต่างๆ เพื่อหารายได้ไปทำกิจกรรมในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละสี การเก็บขวดพลาสติกในโรงเรียนเพื่อนำไปขาย และการใช้ความสามารถในการเล่นดนตรีเปิดหมวกและติดต่อขอสปอนเซอร์ เป็นต้น

             หลังจากระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน เมื่อวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียน ม.5 รุ่นที่ 22 ก็ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงไปพร้อมกัน ตั้งแต่วันเดินทางออกจากกรุงเทพฯ นักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนานมากเพราะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกสำหรับนักเรียนหลายๆคน แถมทำให้ใครหลายคนนอนไม่หลับ

            เมื่อไปถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ภารกิจแรกที่นักเรียนรุ่น 22 ต้องทำให้ลุล่วง คือ การเรียนรู้และทำงานผลิตภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์วังท่ากาน จ.เชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย
             1. พวงกุญแจจากเศษผ้า 2. ลูกประคบสมุนไพร 3.สานกล่องข้าวจากใบลาน 4. โคมยี่เปง (โคมล้านนา)
             ผู้นำสอนคือผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน หลายอย่างใช้เวลานานกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน นักเรียนได้ผลงานเก็บไว้ อีกทั้งได้เรียนรู้ถึงความอดทนและตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่าง ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา และคงไม่มีวันสำเร็จถ้าปราศจากความพยายาม

            หลังจากนั้นนักเรียนได้ลงพื้นที่ ตามโรงเรียนในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง และโรงเรียนวัดทุ่งศาลา ใช้เวลา 3 วัน ในการทำกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้
                 - ด้านการสอน นักเรียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เขามีให้แก่น้อง ๆโดยทำการสอนหนังสือใน วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้วิถีความเป็นครู ถึงแม้จะหนักและเหนื่อย แต่นักเรียนต่างรู้สึกได้ถึงความรักที่น้อง ๆ มีให้
                 - ด้านการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น ทาสีพื้นสนาม BBL ทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีพื้นสนามกีฬา ทำแปลงผักสวนครัว วันแรกก่อนลงมือทำนักเรียนรู้สึกถึงความยากลำบากเพราะมีหลายส่วนที่ต้องทำ แต่เมื่อช่วยกันทำ ทำงานเป็นทีม งานที่ใหญ่จนดูไม่น่าจะทำได้สำเร็จ กลับกลายเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่สำคัญในชีวิต และสร้างความภาคภูมิใจให้กลับใครหลายๆคน
                 -ด้านกิจกรรมสันทนาการ กีฬาสีสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ในแต่ละโรงเรียน ถือเป็นส่วนที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ เพราะทำให้น้องและพี่ที่มาจากต่างสถานที่ รู้สึกใกล้ชิดและอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

             นอกเหนือจากนั้น ทางค่ายได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท มอบทุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของบริจาคจากสปอนเซอร์บริษัทต่าง ๆ ได้แก่ เสื้อผ้า ตุ๊กตา สมุดทำมือ หนังสือมือสอง ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ

             และสิ่งที่พิเศษที่ในปี 2562 นี้ นักเรียนรุ่น 22 ได้เข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามบ้านหลังเลิกเรียน เข้าไปทำความรู้จักผู้ปกครอง รับประทานอาหารร่วมกัน บางครอบครัวสอนทำอาหารพื้นบ้าน บางบ้านต้องบากบั่นเดินทางขึ้นภูเขา รวมจำนวนครอบครัวมากกว่า 30 ครอบครัว อิ่ม อร่อย และคงสร้างเรื่องเล่าไม่รู้จบให้กับนักเรียนรุ่นนี้ไปอีกนาน

             กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างค่ายนี้ สร้างทั้งความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความอดทน ความสุข ความเหนื่อย เสียงหัวเราะ น้ำตา แต่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำและน่าประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 22 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นต่อไป

             นอกจากนั้นโรงเรียนสารสาสน์เอกตราต้องขอขอบคุณ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยสนับสนุนค่ายมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด 2. บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท แลคตาซอย จำกัด 4. บริษัท อมตะ แลมป์ จำกัด 5. บริษัท วิชิตการพิมพ์ จำกัด 6. บริษัท เจียไต๋ จำกัด 7. CompaxWorld by ASAHI TRAVEL SERVICE CO.,LTD 8. บริษัท กู๊ดดี้เวิลด์ จำกัด 9. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ชลเจริญกรุ๊ป 11. บริษัท เอชโอดีอิมปอร์ต จำกัด รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ม.5 รุ่นที่ 22 ทุกท่าน

‘เพราะการให้…ทำให้เรามองเห็นและยกย่องในคุณค่าของตัวเราเอง’


ประมวลภาพกิจกรรม
   
   
     


.