บริจาคเงินศิริราช

 

            เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  ได้นำเงินบริจาคจำนวน 178,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน )ไปมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจาคครั้งนี้ได้จากการตั้งกล่องรับเงินบริจาคและมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จาก 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

            1. ค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.5 ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2562

            2. คอนเสิร์ตวันทรงดนตรี “The King’s Music Memorial Day Concert จากยามย่ำสนธยา จวบฟ้าสาง” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

            3. กิจกรรม Christmas Show ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2562

 

 

  

 
    ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


บริจาคเงินศิริราช

 
 
 
 .