สารสาสน์เอกตรา ได้ร่วมมือกับ Novel International School ประเทศอินเดีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

             ทางโรงเรียน ได้ร่วมมือกับ Novel International School ประเทศอินเดีย ในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ โดยในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนชั้น Year 2 จำนวน 6 คน ได้ถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีไทย ได้แก่ สงกรานต์ และลอยกระทง เพื่อส่งคลิปวิดีโอให้กับนักเรียนที่ Novel International School หลังจากนั้น นักเรียนที่ประเทศอินเดียก็จะส่งคลิปวิดีโอที่ได้ถ่ายทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศตนเองให้กับทางโรงเรียนเช่นเดียวกัน โดยนักเรียนทั้งสองประเทศจะต้องทำแบบฝึกหัดตอบคำถามจากวิดีโอที่ได้รับชมอีกด้วย

             นอกจากนี้ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนดังกล่าว ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนจากประเทศอินเดีย ผ่านโปรแกรม Skype ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Ektra & Novel

 
 
 .