กิจกรรม Ektra Singing Contest 2019

             แผนกประถมและมัธยม ได้จัดการประกวดร้องเพลง ในรายการ Ektra Singing Contest 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตน ทางด้านการร้องเพลง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- การแข่งขันรอบ Audition              ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในรอบ Audition ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2562 โดยผู้สมัครต้องร้องเพลงท่อนเพลงที่คิดว่าดีที่สุดภายในเวลา 1 นาที ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ โดยนักเรียน Y.4 – Y.6 อัดคลิปวิดีโอส่งทางเพจ Ektra Primary Singing Contest 2019 ส่วนนักเรียนมัธยมจะร้องสด โดยที่ไม่มีการแนะนำตัว และกรรมการไม่เห็นหน้านักร้อง จากนั้นประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final

- การแข่งขันรอบ Final              นักเรียนประถมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final ทำการแข่งขันในวันที่ 30 กรกฏาคม ส่วนนักเรียนมัธยม แข่งขันวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 โดยนักเรียนจะต้องร้องเพลงประกอบดนตรี ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนรอบ Final แผนกประถม
             1.อักขระและการใช้เสียง 25 คะแนน
             2.Melody, Dynamic 25 คะแนน
             3.การแสดงออกและการสื่อความหมายของเพลง 25 คะแนน
             4.เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการร้อง 25 คะแนน
             รวม 100 คะแนน

             เกณฑ์การให้คะแนนรอบ Final แผนกมัธยม
             1.Melody 30 คะแนน
             2.Performance 30 คะแนน
             3.Technique 40 คะแนน
             รวม 100 คะแนน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ektra Singing Contest 2019

แผนกประถม
ชนะเลิศ ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Y.6D เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : A New Life
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณฐมน อรุณประสบสุข Y.4F เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : The Girl in 14G
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล Y.6F เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : I don’t want to miss a thing
ชมเชย ด.ช.ชลันทร ทวีกุลกิจ Y.6E เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : Proud of your boy
ชมเชย ด.ญ.ชลิตา สตาร์ แดงวิไลเลิศ Y.4C เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : Domino
 
แผนกมัธยม - มัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ประเภทชาย ด.ช.ตู้เซฟ ทองสะพัก Y. 9B เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : Set fire to the rain
ชนะเลิศ ประเภทหญิง ด.ญ.ยอนเจ ซอ Y.9C เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : Speechless
 
แผนกมัธยม - มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ประเภทชาย นายธนธรณ์ วิสุทธิชีพ Y.12C เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : When I was your man
ชนะเลิศ ประเภทหญิง นางสาววริยา วัฒนวารุณ Y.10C เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน : Love


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Ektra Singing Contest 2019

 
 
 .