กิจกรรม Ektra Star Kids ปี 11

             แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Ektra Star Kids อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฏาคม 2562 ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาสิ่งที่ชอบและถนัดตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) จากนั้นนำมาแสดงให้เพื่อนๆและผู้ปกครองได้รับชมที่โถงล่างอาคาร Dominic 1 เช่น การร้องเพลง เต้น เล่านิทาน เล่นดนตรี ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมได้ส่งเสริมความกล้าแสดงออก สร้างความความสุขและสนุกสนานให้กับนักเรียน

             ตลอดการจัดงานได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณผู้ปกครองที่ร่วมกันผลักดันและค้นหาศักยภาพของนักเรียนเอกตรา


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Ektra Star Kids ปี 11

 
 
 .