กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

             โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระคุณของคุณพ่อและผู้มีพระคุณ นอกเหนือจากนี้ คุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้จัดการแข่งขันตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้แสดงความสามารถตามความถนัด ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้โดดเด่นขึ้นตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (M.I.) และภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงดราม่า เรื่อง “KING IN OUR HEARTS” , ดนตรี, จินตลีลา, การพูด Speech ของนักเรียนที่ชนะเลิศ ฯลฯ ปิดท้ายด้วย รับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและนักแสดงจากรายการต่างๆ

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

             เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และให้ลูกๆได้เทิดทูนพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

             ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบของการเป็น “พ่อที่ดี” พระองค์ทรงสอนให้รู้ว่า การเป็น “พ่อ” ไม่ใช่เรื่องง่าย พสกนิกรน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติในการดูแลลูก ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย บางคนแบกภาระไว้มากมาย โดยที่ไม่บอกให้ใครรู้ ลูกๆจึงมองว่าพ่อแม่แข็งแกร่งเหมือนดั่ง “Superhero” หรือ “Hulk (ฮัลค์)” แม้แต่ครูที่สอนเราก็ถือได้ว่าเป็น “พ่อ” อีกคน เพราะครูคอยดูแล อบรม สั่งสอน และพัฒนาลูกศิษย์ตั้งแต่เยาว์วัยจนจบการศึกษา ผมคิดเสมอว่า เราไม่รู้จะอยู่กับลูกอีกนานเท่าไหร่ จงใช้เวลากับเขาให้มากที่สุด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เก็บไว้ให้ลูกดูในวันที่รับปริญญา ให้ลูกได้รู้ว่า หากวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้ว แต่พ่อก็ยังรักเขาเหมือนเดิม และนักเรียนก็ควรรักและให้เกียรติพ่อมากๆ ไม่ควรเปรียบเทียบพ่อเรากับพ่อคนอื่น เช่น ทำไมพ่อใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า หนูรู้สึกอายเพื่อน แต่นักเรียนรู้ไหมว่า พ่อแม่ไม่อยากเสียเงินกับเรื่องไร้สาระ ท่านอยากเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตเรา และอย่าให้โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง มาทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านลดลง โดยเฉพาะเวลาทานข้าว ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นช่วงเวลาของครอบครัว

             สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และขอชื่นชมนักดนตรีกลุ่มใหญ่ จำนวน 86 คน ที่ทำการแสดงได้ดีเยี่ยม ผมภูมิใจแทนครูผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองจริงๆ และต้องขอบคุณคุณครูที่จัดงาน ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน Happy Father’s Day ครับ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

การประกวดระบายสี
ระดับชั้น KG.1 ชนะเลิศ ด.ญ.ภัคธนามนต์ ศิริสินธนภัทร KG.1A
 
การประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น KG.2 ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐรัชต์ แสวงวุฒิพันธ์ KG.2D
 
การประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้น KG.3 ชนะเลิศ ด.ญ.ชลญดา สารวงษ์ KG.3C
 
การแข่งขัน Speech ในหัวข้อ "To the Best Father I know"
ระดับชั้น KG.3 ชนะเลิศ ด.ช.ปัญญาวีร์ ซิมะลาวงค์ KG.3D
 
การแข่งขัน Speech ในหัวข้อ "Dear Daddy"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.อิซซาน่า คาลังกู ซายิด อาลี ดาร์เตอร์ Year 1H
 
การแข่งขัน Speech ในหัวข้อ "My Dad is special because…"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ช.ธนากร กล่อมบรรจง Year 2C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.ญาณากร บุญส่ง Year 3A
 
การเขียน R.C.W. และแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “King Rama IX, The Great Guidance of Glory"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฏฐ์ภัสสร เครือไชย Year 4A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ญ.วฤนฑ์ จิวากานนท์ Year 5D
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ช.กฤตภาส นฤพนธ์จิรกุล Year 6E
 
การแข่งขันเรียงความสั้น ในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ช.เตชวัฒน์ เอกธรรมกิจ Year 1D
 
การแข่งขันคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Year 2E
 
การแข่งขันพูดเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “แผ่นดินของพ่อ”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.ปัณณิตา ธนิกโชคกอบกุล Year 3B
 
การประกวดคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด (พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์ Year 4A
 
การประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 2 บท ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์์”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ช.ณปภัช ทักข์พิมาน Year 5E
 
การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ช.ศักรนันทน์ บูรณจิตร์ภิรมย์ Year 6B
 
การแข่งขันตอบปัญหาพระราชกรณียกิจและโครงการหลวง
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ช.วัทธิกร วุฒิฐากูร Year 1H
ด.ญ.วรฤทัย พรหมน้อย Year 1H
 
การแข่งขันตอบปัญหาพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ด.ช.อริยะ สัจจวินิจสกุล Year 6D
ด.ช.พสิษฐ์ ชูทอง Year 6D
 
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ (My Dad My helper Math Quiz)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ช.ณัทกร ไกรทุกข์ร้าง Year 4D
และคุณพ่อ จิรพงษ์ ไกรทุกข์ร้าง
 
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ชนะเลิศ ด.ช.จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ Year 6A
ด.ช.ภาสวิชญ์ จาตุรแสงไพโรจน์ Year 6A
 
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ I love you Dad”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Year 2E
 
การวาดภาพและระบายสี ในหัวข้อ “Memory of The King”
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ด.ญ.ยูรี ชอย Year 6C
 
การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "How can we carry on The King Rama IX footsteps"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.มัชฌิมา วิบูลย์เวชวาณิชย์ Year 9B
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ น.ส.วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล Year 11A
 
การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "How can we carry on The King Rama IX footsteps"
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ น.ส.กรชนก วุฒิกรีเกียรติ Year 11D
 
การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Year 7D
 
การประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ จำนวน 2 บท ในหัวข้อ "น้อมรำลึกถึงคนบนฟ้า พ่อหลวงปวงประชา พระมหากรุณาธิคุณ"
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ น.ส.มนัสนันท์ ศรีวิชชุพงษ์ Year 11C
 
การแข่งขันแนวคิด STEM ภายใต้โครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประเภททีม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ช.ชยพล สิตะโยธิน Year 9A
/strong> ด.ญ.พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Year 9A
ด.ญ.ฟาริดา เรืองบูชา Year 9A
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ นายกัณณ์ วังวิจิตร Year 10A
/strong> น.ส.ณิชา เตชะวัชรเทพ Year 10A
น.ส.ธสร จิวะเจริญ Year 10A
 
การแข่งขันตอบปัญหาพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประเภททีม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ Year 7D
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Year 7D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ น.ส.เมธาพร กันศิริ Year 10D
นายกรวีร์ ศรีสงวนนาวา Year 12F
 
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ธ สถิตย์ในใจนิจนิรันดร์"
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Year 9D
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ น.ส.เมธาพร กันศิริ Year 10D


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


ระดับชั้น KG.1 - Year 1


ระดับชั้น Year 2 - 6


ระดับชั้น Year 7 - 12

   .