กิจกรรม ฝึกซ้อมหนีไฟ

             เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน คุณครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น รวมถึงการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี

             ในช่วงเช้า แผนกอนุบาลและประถม ได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง KG.2A อาคาร Dominic 1 ชั้น 3 โดยคณะครูได้รีบพานักเรียนทุกคนเคลื่อนย้ายไปที่จุดรวมพลโถงล่างอาคาร St.John Baptist และโถงล่างอาคาร St.John Bosco แผนกมัธยม ยกเว้นนักเรียนชั้น KG.1 และ KG.2 จะไปอยู่จุดรวมพลที่สนาม 3

             ในช่วงบ่าย แผนกมัธยม ได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

             กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียน คุณครู รวมถึงทุกคนในเหตุการณ์ เกิดความพร้อมและเรียนรู้วิธีการหนีไฟอย่างถูกต้อง หากสถานการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยเหลือตนเองได้อย่างทันเวลาและปลอดภัยให้มากที่สุด


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ฝึกซ้อมหนีไฟ

 
 
 .