กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562

             ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ แผนกมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความใกล้ชิดระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน ครูอาจารย์และโรงเรียน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

             เริ่มด้วย รุ่นพี่ชั้น ม.6 พาน้องๆชั้น ม.1 และ ม.4 เดินลอดซุ้มธง 4 สี ได้แก่ Emerald (สีเขียว), Gold (สีเหลือง), Amethyst (สีม่วง) และ Sapphire (สีฟ้า) จากนั้นเป็นกิจกรรม “พี่รับน้อง คล้องใจหนึ่งเดียวเป็น..เอกตรา” ซึ่งพี่ ม.6 ได้ผูกสายรัดข้อมือที่ได้ถักให้น้องและพาเข้าบ้านสีของตน ต่อด้วยรับชมการเต้น Haka โดยตัวแทนพี่ ม.6 แล้วเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นให้รู้จักการขอโทษ ให้อภัย และคืนดี รวมทั้ง Stop Bully and No Hate Speech ส่วนกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแสดงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน การช่วยเหลือกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเอกตรา


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา

 
 
 .