กิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขด้วยเสียงเพลง


             เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส   ตัวแทนนักเรียนวงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้เข้าร่วมแสดงดนตรีตามสถานที่ต่างๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เข้าร่วมงาน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ เสียสละ และเพิ่มประสบการณ์ในการแสดงดนตรี ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
        

          1. วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยนักเรียนวง Chorus แผนกอนุบาล

          2. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

                     2.1    โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดยนักเรียนวง Chorus แผนกประถมปลาย

                     2.2    วัดนักบุญยอแซฟ  โดยนักดนตรีและวง Chorus แผนกประถมปลายและมัธยม

          3. วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยนักเรียนวง Chorus แผนกมัธยม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


จิตอาสา มอบความสุขด้วยเสียงเพลง

 
 
 

 .