กิจกรรม Educational Guidance Exhibition 2019

             แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม “Educational Guidance Exhibition 2019” ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น Year 9-12 ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ และสถาบันอาชีพ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความพอใจของตน ซึ่งนักเรียนได้รับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางการเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 และ 21 และรับฟังการนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาในต่างประเทศจากThe Embassy of Hungary, Cambridge school of Visual and Performing Arts (CSVPA), Bangor University (GAC Pathway), St.George’s University และ Hands-on Bangkok จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธเพื่อรับทราบข้อมูลด้านการศึกษา ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น, Cambridge School of Visual & Performing Arts ประเทศอังกฤษ ฯลฯ

             ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้จัดขึ้น ณ อาคาร St. John Bosco และ St.John Baptist เพื่อให้นักเรียนได้เข้ารับฟังการเสวนาของคณะต่างๆ จากแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสนใจ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่จัดเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์, การศึกษาต่อต่างประเทศ และ Portfolio Workshop จาก CSVPA นอกจากนี้ ยังได้จัดช่วง ถาม-ตอบ (Q&A session) เพื่อให้นักเรียนได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษาในอนาคต


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Educational Guidance Exhibition 2019

 
 
 .