กิจกรรมถวายพระพร “พระราชินี”

             เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จากนั้นตัวแทนผู้บริหารอ่านบทถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท ลำดับสุดท้าย ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 .