กิจกรรม M.I.

  

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้นำทฤษฏีพหุปัญญา หรือ Multiple Intelligences (M.I.) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยความเชื่อที่ว่า “นักเรียนทุกคนมีความสามารถโดดเด่นที่แตกต่างกัน” ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2019” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและความสามารถของตนเองให้กับเพื่อนๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานรับชม   โดยมีรายละเอียดดังนี้


แผนกประถม-มัธยม

         กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น  5 วันทำการ เพื่อจัดแยกให้นักเรียนระดับชั้น Y.5 -12 ได้แสดงผลงานและความสามารถด้าน M.I. ของตนเองในแต่ละวัน  รวมถึงให้น้องๆชั้น Y.3-4 เข้าร่วมงานเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน M.I.ในปีการศึกษาถัดไป ส่วนจุดเด่นของการจัดงาน M.I.ในปีนี้  มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น         

          1. การจัดแข่งขัน “Young Ektra MasterChef 2019 :Best Western Main course” ได้ศิษย์เก่าเอกตรารุ่นที่ 8 คือ พี่ชัชวุฒิ ปทุมนากุล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและสาธิตเทคนิคการประกอบอาหาร ซึ่งพี่ชัชวุฒิเคยได้รับรางวัลจากรายการ Thailand National Culinary Team Selection /Junior Chef Category 2011  ได้ร่วมคัดเลือกเข้าทีมชาติไทย ของ Thailand Culinary Academy โดยรับรุ่นละ 3 คน และพี่ชัชวุฒิได้คะแนนสูงสุดเป็น อันดับที่ 3

 
 
 


Young Ektra MasterChef 2019

 
 
 
 


         2. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับประถมศึกษา ระหว่างโรงเรียนสารสาสน์เอกตราและโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

 
 
 


การแข่งขันกีฬา

 
 
 
 


         3. การจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากวิกฤตไฟป่าและ ประเทศฟิลิปปินส์จากเหตุการณ์ ภูเขาไฟระเบิด   โดยการตั้งกล่องรับบริจาคและจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ประเทศดังกล่าว เช่น ขายเครื่องดื่ม อาหาร ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม M.I. และการถ่ายภาพ Photo Studio 

 
 
 


Photo

 
 
 
          4. การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแต่ละ M.I.

 
     


Linguistic & Visual-Spatial


Mathematical -Logical


Naturalist

     
 
 


         5. การแสดงดนตรีของวง Symphonic Band ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ  Semi-Final Round จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ในรายการ “Thailand International Wind Symphony Competition 2020” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม 2563

 

 
 
 


Musical

 
 
 
 

แผนกอนุบาล

           กิจกรรม M.I. ของนักเรียนชั้น KG.3 จัดใน Theme  “Explore the Universe KG.3 Space Academy” ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับชมการแสดงของเด็กๆบนเวที เช่น Thai Dance, Sports, Math,  Art, Dance, Drama, Science, MC, Music Band /Choir และ Phonics เด็กๆทุกคนได้ตั้งใจแสดงผลงานจนเป็นที่ประทับใจให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน  

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
Video
         
       
         
       
 
 .