วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

             ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามหน้าอาคารดอมินิก 1 แผนกประถม เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย โดยตัวแทนคุณครูได้กล่าวประวัติท่านนักบุญจอร์จซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเสือ จากนั้น ด.ญ. มยุรี ซาโต้ Y.9C เป็นผู้ให้สัญญาณแตรเดี่ยว ต่อด้วยการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย และกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ อีกทั้งยังมี การแสดงโชว์ HAKA AND CADANCE และประกาศผลการประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โดยผลการประกวดเป็นดังนี้

ผลการประกวดการเดินสวนสนาม

รางวัลชนะเลิศ
            - กองร้อยลูกเสือสำรอง ได้แก่ Year 3
            - กองร้อยเนตรนารีสำรอง ได้แก่ Year 2
            - กองร้อยลูกเสือสามัญ ได้แก่ Year 5
            - กองร้อยเนตรนารีสามัญ ได้แก่ Year 6
            - กองร้อยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 8 และ Year 9
            - กองร้อยเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ Year 9


 
 

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

             มาสเซอร์ได้ชมการเดิน Marching มาตลอด 20 กว่าปี ต้องบอกว่าปีนี้ เป็นปีที่เดิน Marching ได้สวยที่สุด สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “เด็กเอกตรา ถ้าอยากทำอะไรก็ทำได้” และก็ไม่อยากเชื่อเลยว่า ลูกเสือสำรอง ก็สำรองแต่ชื่อ เพราะเดินได้สง่างามมาก แม้ว่าจะตัวเล็กๆ ต้องขอชมคุณครูที่ฝึกนักเรียนเป็นอย่างดี

             อยากฝากข้อคิดไว้ว่า บน โลกใบนี้ มีทั้งความเกลียดชัง สงครามศาสนา แบ่งแยกสีผิว ขัดแย้งทั่วไป แต่อยากให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า บ้านของเราแตกต่างจากประเทศอื่น ถึงแม้อากาศจะร้อน ฝนจะตก แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีปัญหาเหมือนหลายๆประเทศ คือการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและสีผิว เรายังไม่เคยเกิดสงครามกลางเมืองในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สมัย ความเป็นหนึ่งเดียวของเชื้อชาติสำคัญที่สุด ที่ใดมีความเป็นเอกภาพ ที่นั่นไม่มีความแตกแยก เอกภาพได้มาจากความเสียสละ การมีลูกเสือและเนตรนารีที่เข้มแข็ง แม้ว่าจะเหนื่อย แต่มีความอดทนมาก เราได้รู้จักและปลูกฝังความเสียสละเข้าไปในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะทำให้เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือประเทศชาติได้

             ในวันนี้มีผู้ปกครองมาสังเกตการณ์ด้วย ต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันดี บุตรหลานของท่านทำได้ดี ทั้งการเดินเข้ามุมและมีความเป็นระเบียบ ต้องขอชื่นชมจากใจจริง สิ่งเหล่านี้มาสเซอร์อยากให้นำไปใช้ในชีวิต การเชื่อผู้นำแถว ผู้นำหมู่ ความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นได้ กิจกรรมนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้แสดงศักยภาพอย่างสุดความสามารถ ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับ


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

 
 
 


.