กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

             ในเดือนสิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

             แผนกอนุบาล จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน เพื่อให้นักเรียนชั้น KG.1 – KG.3 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ได้แก่ ลูกโป่งซู่ซ่า, ยืด ๆ หด ๆ, ถุงมือมหาสนุก, น้ำมหัศจรรย์, บ่อน้ำเสียงโชค, หลอดหรรษาพาเพลิน และคลิปหนีบกระดาษมหัศจรรย์ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนาน มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

             คุณครูแผนกประถม ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับชั้น Y. 1 – Y.2 ภายในงานมีการทดลองดินสอแทงถุงน้ำ ส้มลอยน้ำ เป่าลูกโป่งจากขวด เล่นเกมแยกขยะ และรับชมการเดินแฟชั่นโชว์ถุงผ้าจากนักเรียนชั้น Y.2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

             แผนกประถม ระดับชั้น Y. 3 – Y.6 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่ห้อง Auditorium โดยมีการแสดง Science Show, การพูด Presentation ของนักเรียนที่ชนะเลิศ, วิดีโอประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์, พิธีมอบเกียรติบัตร และประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
             หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นักเรียนระดับชั้น Y.3-5 ได้เยี่ยมชมฐานกิจกรรมที่จัดโดยพี่ Y.6 ตามโซนความรู้ต่างๆ เช่น Biology, Chemistry, Physics, Astronomy and space และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

             นักเรียนระดับมัธยมต้น จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณโถงล่างอาคาร St. John Bosco มีการจัดแสดง Science Opening Show, การแข่งขัน Science Presentation Competition และการจัดบูธกิจกรรมของนักเรียนชั้น Y.7 – Y.9 เพื่อให้น้องๆ Y.5-Y.6 ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ซึ่งนักเรียนชั้น Y.7 จัดใน Theme “Biology (Plant)” มีการนำเสนอ Dish Gardening, Hydroponics Lettuce, Ginger Rhizome ฯลฯ ส่วนนักเรียนชั้น Y.8 จัดใน Theme “Chemistry (Science Product)” เช่น น้ำหอม, โลชั่น, สบู่, แชมพู สำหรับ Y.9 ได้แสดงโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ “Physics” เช่น Vacuum Cleaner, Cotton Candy Machine, Coffee Machine และ Air Cooler เป็นต้น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

             แผนกมัธยมจัดกิจกรรมบริเวณโถงล่างอาคาร St. John Baptist โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดง “Opening Mechanic Grand Show, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ชนะเลิศชั้น Y.9 และ Y.10, การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการ Defence Project ของชั้น Y.11 - Y.12, การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The accelerating power of biotechnology” โดย น.ส.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ Y.11A ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันรายการ “BBTech Speech Contest 2019” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับชมผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ของนายฌาณ ราฟาเอล มิลเลอร์ Y.11B ผู้ได้รับรางวัลพิเศษจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
             ในกิจกรรมนี้ นักเรียนชั้น Y.7 - Y.9 ยังได้เยี่ยมชมผลงานแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ของพี่ๆชั้น Y.10 - Y.12 เช่น Solar Power Bank, Hydrogel soil, Lotion Sheets, Anti Mosquito Spray ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้อีกด้วย

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ญ.จี่หาน หวู๋ Y.4C
  ด.ญ.ณัฏฐ์ภัสสร เครือไชย Y.4A
  
การแข่งขัน Science Presentation Competition 2019
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ช.แดเนียล เจมส์ มิลล์ Y.5F
  ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Y.5F
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ช.ชลันทร ทวีกุลกิจ Y.6E
  ด.ญ.เอมีเลีย อุรัสยา เมอร์ริสัน Y.6E
  ด.ช.กฤตภาส นฤพนธ์จิรกุล Y.6E
  
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ช.กิตติพงศ์ เทพนุกูล Y.1C
  ด.ญ.มิเชลล์ ภูษณิศา คริส์ป Y.1C
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ช.ณภัทร เจียรโภคกุล Y.2D
  ด.ญ.พุทธาสินี วิชัยเมฆพัตร Y.2D
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ช.ธนกฤต สังวัทยาย Y.3E
  ด.ญ.กชพรรณ ศรีวรขาน Y.3E
  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ด.ช.จิระวัฒน์ วิรุฒอรรคพงษ์ Y.4C
  ด.ช.ธานินทร์ แสนเจริญกุล Y.5C
  ด.ช.รหัท เดชาธรรมวงศ์ Y.6C
  
การแข่งขัน R.C.W. ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล เทคโนโลยีไทยก้าวหน้า”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ญ.ฐิตารีย์ ถิรเธียรสกุล Y.4C
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ช.หฤษฎ์ ลี Y.5B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ช.กรณ์ เหมรัตนากร Y.6B
  
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Save The World”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ช.ภูวสิษฐ์ จรัสฐิติวสุกุล Y.1H
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Y.2E
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ช.นภทีปต์ เพชรศิริ Y.3B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ด.ช.ธีร์ธฤษณัช มีไมตรีจิตต์ Y.4E
  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ ประเภทร่อนนาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ช.ภัควัฒน์ ตั้งนที Y.4B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐเมธี สินประเสริฐพร Y.5E
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ช.ฉัตรธวัช ตั้งวิมลตระกูล Y.6F
  
การแข่งขัน Football M-bot
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.รชฏ ศันสนียสุนทร Y.8A
  ด.ช.ธนภณ รัชตะกุลพงศ์ Y.8A
  ด.ช.วิวิธชัย เหรียญไพโรจ Y.8C
  
การแข่งขันสร้าง Mind Mapping
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.อติกานต์ เอี่ยมวรกุล Y.12F
  
การแข่งขัน Game Development with Construct 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นายปัญญ์ อุ่นอนงค์ Y.12E
  
การแข่งขันเขียนเรียงความ R.C.W. ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Y.7D
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ช.ปัณณ์ จันทรารังษี Y.8C
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ญ.อรรถพร อัสสะบำรุงรัตน์ Y.9B
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์ Y.11A
  
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Y.9D
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.เมธาพร กันศิริ Y.10D
  
การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ นายพิพัฒน์พล จิรวัฒน์ปภา Y.10A
นายกัณณ์ วังวิจิตร Y.10A
น.ส.ธสร จิวะเจริญ Y.10A
  
การแข่งขันร่มพยุงไข่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ โลหะกิตติสกุล Y.7D
ชนะเลิศ ด.ช.แทนคุณ ธรรมฐิติพงศ์ Y.7D
ชนะเลิศ ด.ช.รัญชน์ ราฟาเอล มิลเลอร์ Y.7D
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.ศุภัชฌา ชัยนภาเวทย์ Y.12E
น.ส.ณัฐชานันท์ เกียรติสูงชาติ Y.12E
น.ส.จุฑามาศ ทองแจ้ง Y.12E
  
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
ชนะเลิศ ด.ช.จิรพัฒน์ ปลอดทอง Y.7B
  
การแข่งขันบอร์ดเกมวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศ ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ แซ่โฟ่ง Y.9A
  
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ Y.7D ( Cleft Grafting mango tree )
      ด.ช.อุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์, ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย, ด.ญ.ณัฐชนน ประชาพร, ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์, ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ, ด.ญ.บุญญิสา วัจนะพุกกะ, ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ Y.8C (Candle)
      ด.ช.ธฤต ปิติเจริญ, ด.ช.รัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์, ด.ญ.สุพัตรา แซ่เต็ง, ด.ญ.เมธานันทน์ พงศธรวราณัฐ, ด.ญ.มนัสนันท์ อริยวุฒิพงษ์, ด.ญ.เพียรภาวนา ศรีสมุทรนาค
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ Y.9D (Mars Rover)
      ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์, ด.ช.เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ, ด.ช.จตรรก ลิม, ด.ช.ปุณยวัจน์ คูร์พิพัฒน์, ด.ช.กิตติวุฒ พิพัฒนชัยพงศ์, ด.ช.ณัฐพัฒน์ เฉลิมลาภสมบัติ, ด.ช.ชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม
  
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ Y.11A (Biofermented water x Planting kit)
      น.ส.รวีวรรณ สุจิรภิญโญกุล, น.ส.พรมงคล รัตนศรัณย์, น.ส.มาริลิน เคท การ์ดเนอร์
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ Y.12F (Bike for nature)
      นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์, น.ส.อติกานต์ เอี่ยมวรกุล, น.ส.พิชญ์สินี อังศุชัยกิจ, น.ส.วรันธร ชลวิบูลย์, น.ส.ศรุตา อธิชัยคงพัฒน์
  
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนศิลป์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ Y.11D (Ant Chalk from Egg Shell)
      นายฉัฐกรณ์ เลิศลิ้มโรจน์, นายธนกฤต เสาวภาคไพศาล, น.ส.ณิชาภัทร รัชนกูล, น.ส.กรชนก วุฒิกรีเกียรติ, น.ส.อินท์วาริน เตชากรวีระวัชร์, น.ส.ญาดา เศตะพราหมณ์
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ Y.12D (Low cost lighting)
      นายอริย์ธัช วัฒนศุภศิริกุล, นายสิรภพ ก๋งอุบล, นายชุติพนธ์ สัมพันธ์, นายหฤษฎ์ ก่อสินเจริญ, นายฐิติพัฒน์ บุญชลอ


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


แผนกอนุบาล


Year 1-2


Year 3-6

   


Year 7-9


Year 10-12


แผนกมัธยม.