กิจกรรม “วันศิลป์ พีระศรี”

             เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรม วันศิลป์ พีระศรี เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิด จินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ณ อาคาร St.John Bosco

             ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติ จาก Mr.Stephen Carter ตำแหน่ง Global Sales & Marketing Director จาก CATS & CSVPA มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Logo Design Workshop ให้กับนักเรียนกลุ่ม M.I. Art&Design และนักเรียนที่สนใจ ชั้น Y.7 – Y.12 จำนวน 25 คน โดย Mr. Stephen ยังได้เยี่ยมชมบูธต่างๆของนักเรียน

             ส่วนกิจกรรมในรอบบ่าย นักเรียนมัธยมกลุ่ม M.I. Art & Design ได้นำเสนอผลงานให้น้องๆ Year 6 กลุ่ม M.I. Art ที่เข้าชมงาน เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ มีความถนัดและสนใจในสิ่งเดียวกัน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


วันศิลป์ พีระศรี

 
 
 .