กิจกรรม Sports Carnival 2019

 

           ในทุกๆปี โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมกีฬาสีหรือ Sports Carnival ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ  ดังต่อไปนี้

 

- แผนกอนุบาล (NC. – Y.1)
             

           กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 โดยในวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นการแข่งขันเกมต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครองระดับ NC. – KG.2 ประกอบไปด้วย 9 ทีม ได้แก่ น้ำเงิน, แดง, ขาว, เขียว, ส้ม, ชมพู, เหลือง, ฟ้า และม่วง ส่วนระดับ KG.3 – Y.1 จัดในวันที่ 14 มกราคม 2563 แบ่งเป็น 4 ทีม ได้แก่ สีเขียว (Emerald), สีเหลือง (Gold), สีม่วง (Amethyst) และ สีฟ้า (Sapphire) ในส่วนของกิจกรรม เช่น การแสดงแอโรบิค ของตัวแทนทีมระดับ KG.3 และการแข่งขันมาร์ชชิ่งของแต่ละสี ชั้นY.1 ต่อมาเป็นการแข่งขันเกมต่างๆทั้งในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ พร้อมกับถ้วยรางวัลดังนี้

     
 
1.  Best house decoration                                  ได้แก่        Amethyst
     
 
2.  Best house team cheer                                 ได้แก่        Sapphire
   
 
3.  Most organize and Co-operative house        ได้แก่        Emerald
   
 
4.  Over all winner of Sport games                     ได้แก่        Gold
   
   

- แผนกประถม-มัธยม (Y.2 – Y.12)
           

           การแข่งขันเก็บคะแนนได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล, บาสเกตบอล , ปาเป้า (Dart), วอลเลย์บอล, เทเบิลเทนนิส, แชร์บอล, ว่ายน้ำ เป็นต้น ในส่วนของวันที่ 15 มกราคม 2563 จัดการแข่งขันวิ่ง อาทิ Ektrathon โดยเพิ่มทีมของครูไทยและครูต่างชาติ, Ektra Family Run ประเภททีม ที่รวมทั้งนักเรียน Y.2 – Y.12 ไว้ในทีมเดียวกัน , การแข่งขันวิ่ง 50 เมตร และการแข่งขันชักเย่อรอบแรก           

           ส่วนวันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นวันเปิดกีฬาสี จัดการเดินขบวนพาเหรด 4 สี ได้แก่ สีเขียว (Emerald), สีเหลือง (Gold), สีม่วง (Amethyst) และ สีฟ้า (Sapphire) โดยแต่ละสีได้รับเกียรติจากผู้ปกครองแต่งกายสวยงามร่วมเดินขบวนพาเหรดกับนักเรียน ถัดมาเป็นการประกวดเต้นประกอบจังหวะ Salsa, HAKA, กองเชียร์, เชียร์ลีดเดอร์, การแข่งขันชักเย่อรอบชิงชนะเลิศ, การแสดงของครูไทยและต่างชาติ ฯลฯ จากนั้นท่านประธานได้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ และเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี


สรุปถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกิจกรรม Sports Carnival ประจำปีการศึกษา 2562

      

       1.  ทีมสีที่สามารถเชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด
     
 
1.1  ผู้ปกครอง ได้แก่            Gold       มีผู้เข้าร่วม 112  คน
 
     
 
1.2  ศิษย์เก่า ได้แก่              Amethyst       และ       Sapphire       มีผู้เข้าร่วม ทีมละ   26  คน

             
      

       2.  บุคคลดีเด่น
     
     
 
2.1 ประธานสีดีเด่น ได้แก่
                                
 
     
 
 
     
  น.ส.กนกกร จารุวัฒนวงศ์  
  Yr.12B  
   
  Sapphire  
     
 
     
     
 
2.2  ครูประจำสีดีเด่น (ไทย + ต่างชาติ)           ได้แก่                   Gold
 
     
 
2.3 Best  Team Cooperation (ไทย + ต่างชาติ)  ได้แก่            Amethyst
     
     
 
2.4 นักกีฬายอดเยี่ยม
 
     
   
2.4.1  ประถมชาย
2.4.2  ประถมหญิง
   
     
ด.ช.ปัณณธร ธนิกโชคกอบกุล ด.ญ.ศจิภานันต์ พชิรารัตน์สกุล
Yr.6F   Yr.6E
     
Emerald   Emerald
     
     
     
     
     
2.4.3  มัธยมชาย 
 
2.4.4  มัธยมหญิง
     
     
นายอรรถพล ยลโสภณ ด.ญ. ศริน อมันตกุล
Y.10C   Y.8D
     
Gold   Emerald
     
     


             

 
3.  ชนะเลิศการแข่งขัน Marching ได้แก่              Gold
 
     
 
4.  ชนะเลิศการแข่งขัน Salsa ได้แก่              Emerald
 
     
 
5.  ชนะเลิศการแข่งขัน Haka ได้แก่              Amethyst
 
     
 
6.  ชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่              Amethyst
 
     
 
7.  ชนะเลิศการตกแต่งซุ้มประจำสี ได้แก่              Gold          และ          Amethyst
     
 
8.  ชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่              Amethyst
 
     
 
9.  ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่              Emerald
 
     
 
10.  ชนะเลิศการแสดงครู ได้แก่              Gold
 
     
 
11.  ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา ได้แก่              Amethyst
 
     
 
12.  เหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Tug of War ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ได้แก่              Sapphire
     
 
13.  โล่ชนะเลิศการแข่งขัน Tug of War ได้แก่              Sapphire
 
     
 
14.  โล่ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่              Amethyst
 
     

 

 


 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
แผนกอนุบาล
 
 


NC. – KG.2


KG.3 – Y.1

 
 
 
 
 
แผนกประถม-มัธยม
 
 


Y.2 – Y.12


Sports Carnival

 
 
 
 
 

 


 
 
 
Video
         
         
         
  Gold   Emerald  
       
   
 
 
 
 
  Sapphire   Amethyst  
       
   
 .