การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

             เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และเรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเลือกตั้ง ได้แก่
             อันดับที่ 1 เบอร์ 1 พรรค Ektra’s Guardians ได้ 245 คะแนน
             อันดับที่ 2 เบอร์ 3 พรรค Ektra 101 ได้ 184 คะแนน
             อันดับที่ 3 เบอร์ 4 พรรค Ektra 4 You ได้ 79 คะแนน

ประธานสภานักเรียนแผนกมัธยม ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่
น.ส.รินรดา จงสมสุข Y.12A

 

             ลำดับถัดมา ประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และอดีตประธานนักเรียนแผนกมัธยม ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายธนกร แจ้งบุญ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่น้องๆ ซึ่งในปีการศึกษานี้ สภานักเรียนจะทำงานร่วมกับตัวแทนนักเรียนชั้น Y.5 - 6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และสร้างทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


เลือกตั้งสภานักเรียน

 
 
 .