วันลอยกระทง

             "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง..." เป็นบทเพลงที่เราคนไทยมักจะได้ยินในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในโอกาสพิเศษนี้ ผู้ปกครองนักเรียน KG.2 คุณครูไทยและต่างชาติ ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้เด็กๆชั้น NC. - Y.3 ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ เด็กๆตื่นเต้นกับการสวมใส่ชุดไทย ได้ขี่ม้าก้านกล้วย เล่นมอญซ่อนผ้า เล่นกังหันลม จับกลุ่มรำวง ทานขนมไทย เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การอนุรักษ์แม่น้ำ และวิธีการลอยกระทงที่ถูกต้อง
             ถัดมาช่วงพักกลางวัน ตัวแทนพี่ๆนักดนตรีชั้นประถมปลายมาร่วมบรรเลงบทเพลง ให้น้องๆชั้นประถมต้นได้ร่ายรำอย่างสนุกสนาน ในช่วงท้ายของกิจกรรม คุณครูร่วมกันจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ ผู้เข้าประกวดทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละห้องชั้น Y.1 - 3 ได้ออกมารำวงและตอบคำถามวันลอยกระทง ท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนร่วมห้อง ต่างก็ลุ้นว่า นักเรียนคนใดที่รำได้สวยและตอบคำถามได้ดีที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะ สำหรับผลการตัดสิน ผู้ที่ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ ด.ช.พชร จำรัสสกุล Y.2D และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ ด.ญ.โชติกา ธนภูมิตระกูล Y.1C


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมวันลอยกระทง

 
 
 .