การประชุมชมรมรถโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราและชมรมรถโรงเรียนฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
             1. อบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพตนเองหลังจากทำงาน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 1
             2. การปฏิญาณตน เข้าโครงการ "90 วันฉันจะไม่ดื่ม" เพื่อให้ทุกคนทุกศาสนาได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามแนวทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
             3. การมอบรางวัล ให้แก่ รถดีเด่น พนักงานขับรถดีเด่น และพนักงานดูแลนักเรียนในรถ
             4. กิจกรรมสันทนาการ และจับแจกของขวัญประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนต่อไป
             ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีความมุ่งมั่นในการทำงานบริการรับ-ส่งนักเรียน ด้วยความปลอดภัยและให้บริการที่ดีที่สุด หากผู้ปกครองสนใจใช้บริการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งบุตรหลานและลดปัญหาด้านการจราจร สามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา อาคาร 6 แผนกอนุบาล-ประถม หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 085-1110260


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ประชุมใหญ่ประจำปี

 
 
 .