Ektra's Pride

พญ.ชนิดา อึ้งอักษรไพโรจน์ (จอย)
สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 4 (ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)การศึกษา :
      พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2547-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม = 3.66 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
      พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตรตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery) สถาบันโรคผิวหนัง (แพทย์ผิวหนัง)


ประวัติการทำงาน :
      พ.ศ. 2553-2555 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
      พ.ศ. 2557 แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา (Research Fellow in Dermatology) ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ช่วยวิจัยสาขาผิวหนัง)
      พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง)


รางวัลและความภาคภูมิใจ :
      ด้านการศึกษา
           • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 รายวิชา การดูแลสุขภาพองค์รวม ปีการศึกษา 2551
           • ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ของ
               - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
               - โรงเรียนมาแตร์ เดอี พ.ศ. 2545
               - Saint Gabriel’s college พ.ศ. 2545
               - กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 2 พ.ศ. 2544
      ด้านกิจกรรม
           • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x25 เมตร ในงานกีฬาสีประจำปี 2557 โรงพยาบาลศิริราช
           • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวิ่งกรีฑาประเภทผลัด 4x400 เมตร ในงานกีฬาสีประจำปี 2557 โรงพยาบาลศิริราช
           • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในกีฬาสี่เส้าประจำปีการศึกษา 2547
           • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในกีฬาสี่เส้าประจำปีการศึกษา 2547
           • เชียร์ลีดเดอร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
           • เชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545
           • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง “ประเภทความคิดสร้างสรรค์” ปีการศึกษา 2543
           • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดสปีดบอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2543
           • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเต้นแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2541
      ด้านสังคม
           • เข้าร่วมรับโทรศัพท์ตอบปัญหาสุขภาพ ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 ทางสถานีวิทยุกองทัพบก
           • รางวัล “ผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู ประหยัด เสียสละ และมารยาทงาม” ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (โคเออร์) ปีการศึกษา 2545
           • เข้าร่วมโครงการ “ชมรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2544 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ความประทับใจในระหว่างการเรียนที่เอกตรา :
           ในช่วงเวลาที่เรียนที่เอกตราตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะ ตอนนั้นเอกตราเพิ่งเปิดใหม่ บรรยากาศในการเรียนค่อนข้างอบอุ่นมากค่ะ มีทั้งคุณครูไทยและต่างชาติที่ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มีเพื่อนที่ดี ที่เรียนด้วยกันประมาณ 30 คน ถึงแม้บางคนอาจแยกย้ายไปเรียนที่ต่างๆ บางคนก็เรียนด้วยกันจนจบมัธยมปลาย แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นประจำ นอกจากด้านการเรียน โรงเรียนแห่งนี้สอนให้ดิฉันรู้จักการทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกฝนการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เป็นการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งเป็น portfolio ที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือทำงาน โดยสรุปดิฉันได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากจากโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ ไม่ว่าใครจะถามว่าดิฉันจบจากโรงเรียนอะไร ดิฉันสามารถตอบทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่า จบจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตราค่ะ


ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้องๆ :
           น้องๆ ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในความคิดของพี่ค่ะ ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณครู และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มที่ สิ่งที่น้องๆทำในวันนี้ จะเป็นประโยขน์แก่ตัวน้องเองในอนาคตค่ะ

.
Ektra's Pride ทั้งหมด