งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่ได้ขับร้องบทเพลง
ร่วมกับนักร้อง นักแสดง และมหาดุริยางค์จากองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่ได้ร่วมแสดงในครั้งนี้

1. ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Yr.6D
2. ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล Yr.6F
3. ด.ญ.ณฐมน อรุณประสบสุข Yr.4F
4. ด.ญ.ศศิพัชญ์ ธนสินวณิชกุล Yr.2A