กระบวนการเรียนการสอน Theme อาชีพในฝัน ระดับชั้นKG.1

         เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2558 ระดับชั้น KG.1 ได้มีการเรียนการสอนTheme อาชีพในฝัน ซึ่งในการเรียนการสอน ได้เรียนเชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพนั้นจริง มาให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติของอาชีพนั้นๆ
         วันที่ 15 กันยายน 2558 ได้เรียนเชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพพนักงานดับเพลิง มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบว่ามีอะไรบ้าง เช่น ต้องช่วยคนจากตึกที่มีความสูงมาก อธิบายถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วิธีการใช้ถังดับเพลิง การใช้สายฉีดน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ สอนให้นักเรียนรู้จักถึงการแต่งกายที่ถูกต้องตามแบบของนักดับเพลิง สอนการใช้รถดับเพลิง การเปิดเสียงไซเรน และให้นักเรียนได้ทดลองขึ้นกระเช้าของรถดับเพลิงไปยังที่สูง
         วันที่ 16 กันยายน 2558 ได้เรียนเชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพวิศวกรซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในหน้าที่ของวิศวกรว่า มีหน้าที่ในการออกแบบและสร้างอาคาร ได้มีการนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างจริง มาแสดงและสาธิตให้นักเรียนดู เช่นการเจาะไม้ เลื่อยไม้ออกเป็นรูปทรงต่างๆ โดยสอนให้รู้จักวิธีการใช้ และสอนว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะอาจเกิดอันตรายได้หากใช้ไม่ระวัง ทั้งนี้ยังได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อเรียกของอุปกรณ์ต่างๆ
         วันที่ 17 กันยายน 2558 ได้เรียนเชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพตำรวจได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในหน้าที่ของตำรวจว่ามีหน้าที่จับผู้ร้าย ดูแลทุกข์สุขของประชาชน มีการสาธิตการใช้วิทยุสื่อสารในการคุยประสานงานและให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริง ทั้งยังได้ให้นักเรียนนั่งบนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ของตำรวจ พร้อมทั้งได้เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนรถ
         กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ในสภาพจริง นักเรียนได้เห็นของจริง ได้เรียนรู้ ทดลองและปฏิบัติจริง สร้างความตื่นเต้น และจุดประกายความฝันอาชีพในอนาคตของนักเรียน

.