กระบวนการเรียนการสอน Theme ตัวเลข ระดับชั้น KG.1 แผนกอนุบาล

         คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนจึงเห็นถึงความสำคัญ และสอนนักเรียนชั้นอนุบาลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข ให้สามารถ อ่าน เขียน และนับตัวเลขได้
         การเรียนการสอนนี้สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายนักเรียนให้ความสนใจกับเรื่องที่ตนกำลังเรียนอยู่ และรู้สึกสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้กระบวนการสอนเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายนักเรียนในห้อง สอนการนับตัวเลข 1- 10 โดยการร้องเป็นทำนองเพลง และใช้สื่อภาพตัวเลขให้นักเรียนได้อ่านและทายว่าตัวเลขที่หยิบขึ้นมานั้นคือเลขอะไร ซึ่งช่วยให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้น จากนั้น ได้ใช้ลูกเต๋ามาเป็นส่วนประกอบในการเรียนการสอน คือจะให้นักเรียนแต่ละคนออกมาทอยลูกเต๋า แล้วนับว่าได้แต้มที่ลูกเต๋ากี่แต้ม เมื่อได้จำนวนแต้มแล้วให้นักเรียนไปหยิบแผ่นป้ายตัวเลข ให้ตรงกับจำนวนแต้มที่ได้ แล้วนำมาให้ครู ต่อมาคุณครูได้ฝึกนักเรียนให้เขียนตัวเลขตามรอยประโดยสอนวิธีการลากเส้น เมื่อได้แล้วจึงให้นักเรียนเขียนตัวเลขนั้นอีกครั้ง และยังมีเกมส์เกี่ยวกับตัวเลขให้นักเรียนเล่น คือการให้เด็กๆแสดงเป็นปลาตัวเล็กหลายๆตัวและปลาฉลาม 1 ตัว พร้อมกับร้องเพลงให้ปลาฉลามไล่จับปลาตัวเล็กๆทีละตัวและให้เด็กๆที่เหลือบอกว่ายังเหลือปลาตัวเล็กอีกกี่ตัว โดยการเล่นเกมส์ได้ร้องเพลงประกอบไปด้วย
         นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวตัวเลข สามารถจดจำตัวเลข เข้าใจถึงลักษณะการอ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังมีความสนุกสนาน ตลอดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา (M.I.) ทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

.