งานปั้นของจิ๋วของนักเรียน ชั้น Y.6 แผนกประถม

         กิจกรรมงานปั้นของจิ๋วของนักเรียน ชั้น Y.6 เป็นหนึ่งในกิจกรรม M.I หรือกิจกรรมที่สร้างความรู้ทางพหุปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ทักษะความรู้ ความประณีตผสมผสานกับความอดทน และสามารถสร้างเป็นอาชีพได้

อุปกรณ์ในการปั้นของจิ๋ว
1.ดินไทย
2.สีน้ำมัน
3.กรรไกรเล็กปลายแหลม
4.ไม้จิ้มฟัน
5.จานจิ๋ว


วิธีการปั้นของจิ๋ว
1.นำสีน้ำมันผสมกับดินไทยทำให้เกิดสีตามที่ต้องการ (ต้องล้างมือให้สะอาดก่อน)
2.หยิบดินออกมาพอประมาณเพื่อนำมาปั้น (ควรปิดถุงดินให้สนิท เพราะดินแห้งเร็วมาก)
3.นำส่วนต่างๆที่ได้ประกอบเข้ากันทาด้วยกาว TOA
4.จัดใส่จานจิ๋วให้สวยงาม และเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเล็บ

         นักเรียนยังสามารถปั้นดินไทยเป็นรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากผักและผลไม้ และสามารถนำเทคนิคการปั้น ไปประยุกต์ใช้ในการปั้นของรับประทาน เช่น ขนมจิ๋วและอาหารจิ๋วได้อีกด้วย          

.