ปลูกผักสวนครัวในถุง แผนกประถม

         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในถุงพลาสติก โดยนักเรียนได้เลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่จะเพาะปลูกเอง จากนั้นได้ทำการเพาะปลูก โดยมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อทำการเพาะปลูกเสร็จแล้ว นักเรียนได้เก็บผลผลิตของตนไว้ที่โรงเรียนและช่วยกันดูแลรดน้ำ จนกระทั่งเมล็ดพันธุ์พืชเติบโต จึงสามารถนำกลับบ้านได้
         สำหรับจุดประสงค์ของการปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้กินผักที่สะอาดและประหยัดแล้ว นักเรียนยังได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะว่าผักสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้นั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

.