การประกวดวงดนตรีร้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับวง Fortissimo ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นมัธยมศึกษา
จากการประกวดวงดนตรีร้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 


                        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งวง Fortissimo เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีร้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เวตส์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดโดย สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 12 วงด้วยกัน ผลการแข่งขัน วง Fortissimo ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และด.ญ.ภัทรจารีย์วณิชย์วงศ์วาน Y.7B ตำแหน่งนักร้องนำ ได้รับรางวัล Outstanding Musician Awards ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเพลงที่ใช้ในการแข่งขันของวง Fortissimo ได้แก่
                         1. เพลงใกล้รุ่ง (Near Dawn) - บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4
                         2. เพลงยามเย็น (Love at Sundown) - บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2

           

 

รายชื่อนักร้องและนักดนตรี วง Fortissimo
 
  1 ด.ญ.ญานินท์       พรหมชาติ Y.7A ตำแหน่ง Singer  
  2 ด.ญ.สุพิชชา        แวววรวิทย์ Y.7A เล่น Piano  
  3 ด.ญ.ภัทรจารีย์     วณิชย์วงศ์วาน Y.7B ตำแหน่ง Singer  
  4 ด.ช.พงศกร           สถิรเมธากร Y.9A เล่น Guitar  
  5 ด.ช.ปัณณ์             ปริญญานุสรณ์ Y.9A เล่น Alto Sax  
  6 ด.ช.ภวัต               เพ็งหิรัญ Y.9A เล่น Tenor Sax  
  7 ด.ช.ธีรัตม์             เกียรติถาวรชัย Y.9B เล่น Bass  
  8 นายปิยวัฒน์         หาญธรรมรักษ์ Y.11D เล่น Drum Set  
  9 นายสุพศิน            กรีเจริญ Y.12C เล่น Trombone  
  10 นายวรัตถ์             ประทีปสว่างวงศ์ Y.12C เล่น Trumpet  
               
         
ประมวลภาพ
 
 
   


Fortissimo Band